This is my archive

Over 350 påmeldte til webinaret med lansering av rapport om lukket oppdrett i sjø

20. april lanseres forskningsrapporten «Bærekraftig vekst med lukket oppdrett i sjø». Du kan fortsatt melde deg på webinaret der rapporten presenteres. Read More

Innovasjon Norge med internasjonal webinarserie om innovasjon innen havbruk

Representanter fra næringen og forskere fra Norge, Singapore og Israel bidrar i webinarserien om havbruksinnovasjon. Read More

Menon-rapport går igjennom seks alternative virkemidler og anbefaler tre ordninger

Stiim Aqua Cluster støtter anbefalingene i en ny rapport som Menon Economics har utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Read More

Ikke gå glipp av Stiim Frokostseminar 15. april

Torsdag 15. april er det tre medlemsbedrifter på A, Aquarobotics, Aquafarm Equipment og Aker Solutions, som presenterer seg på Stiims frokostseminar. Read More

Webinar: Lansering av rapporten «Bærekraftig vekst med lukket oppdrett i sjø»

I Stiims webinar 20. april presenteres rapporten som skisserer mulighetene for vekst og gir anbefalinger til myndighetene for videre satsing på flytende lukket oppdrett i sjø. Read More

Flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø åpner for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring

Forebygging av problemer med lus, relativt lavt energiforbruk, god fiskevelferd og tilvekst, og mindre risiko for rømning. En ny rapport ser på potensialet i flytende lukket oppdrett i sjø. Read More

Tre selskap i utviklings­tillatelsesløpet presenterte seg på Stiims frokostseminar

Seafarming Systems, Stadion Laks og Viewpoint Aqua har alle nye og unike konsepter innen oppdrettsteknologi. Read More

Gratis søkerwebinar om innovasjons­prosjekter i næringslivet

I år har Forskningsrådet 1.300.000.000 kroner som skal fordeles på innovasjonsprosjekter i næringslivet. Lær mer om hvordan din bedrift kan søke. Read More

Frokostseminar med Seafarming Systems, Viewpoint Aqua og Stadion Laks

Viewpoint Spidercage, Aquatraz og Stadionbasseng er spreke navn på spenstige havbrukskonsepter. 18. mars kommer Kåre Olav Krognes, Alf Helge Sandstad og Jan Ove Midthun på Stiims frokostseminar for å fortelle om status for de tre innovative konseptene og veien videre. Read More

Seminar om kapital og finansiering i havbruksnæringen

Hvordan skal vi finansiere nye prosjekter og ny teknologi for bærekraftig vekst i havbruksnæringen? 23. mars arrangerer Stiim i samarbeid med DNB Stavanger et frokostseminar om kapital og finansiering i havbruksnæringen. Read More