Konferanseprogram

17. november 2020

Velkommen, Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Ny rapport «Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs», Ragnar Tveterås, UiS, og Torger Reve, Handelshøyskolen BI

Ambisjoner fra norsk industri for utvikling av havbruk til havs

Rammevilkår for utvikling av havbruk til havs, Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeriminister

Stein Lier Hansen, Norsk Industri

Geir Pollestad, leder for Stortingets næringskomité

LUNSJ

Ambisjoner for vekst i havrommet, Atle Eide, styreleder SalMar

Inge Berg, Nordlaks

Therese Log Bergjord, Skretting

Knut Nesse, AKVA Group

PAUSE

Kompetanseoverføring mellom havnæringene, Henrik Hannus, Aker Solutions

Juridiske problemstillinger rundt fremtidig rammeverk, Martin Bryde og Grunde Bruland, Wikborg Rein

NETTVERKSMIDDAG

18. november

Mulige biologiske konsekvenser for oppdrettslaks ved eksponert oppdrett, Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet

PAUSE

Salmar Ocean, Olav Andreas Ervik

Eksportmuligheter i leverandørindustrien, Yngve Askeland, Head of Innovation i Mørenot