Grønne verdikjeder havbruk

Areal for vekst

Norske myndigheter har en uttalt ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Stiim Aqua Cluster leder an i utviklingen av ny bærekraftig teknologi som åpner for nytt matproduserende areal på land og i sjø.

Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs

Havbruk til havs gir nye utfordringer med krevende ytre forhold, lange avstander til infrastruktur og lite kartlagte betingelser for oppdrettsfisken. Stiim arbeider med å utvikle en lavutslipps verdikjede for havbruk til havs. Målet er at  havbruk til havs oppnår klima- og miljøavtrykk og produksjonskostnader som  gjør det til et bærekraftig tilskudd til annen matproduksjon på land og sjø.

Økt bærekraftig fjordbasert havbruk

Flytende lukket oppdrett i sjø

Bedriftsnettverket FLO SJØ ble etablert i 2020 og omfatter norske bedrifter som utvikler og selger teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø.

Nettverket skal på tvers av selskapsinteresser arbeide for gode rammebetingelser for ny norsk oppdrettsteknologi og prosjekter initiert av bedriftene selv Nettverket består foreløpig av følgende bedrifter; Akvafuture AS, Hauge Aqua AS, Nekkar ASA, Stadion Laks AS, Akvatech AS, Fishglobe AS og Aquafarm Equipment AS.

Nettverket FLO SJØ

FLO SJØ gir bedriftene en felles stemme i arbeidet for bedre rammebetingelser og en plattform for erfaringsutveksling.

Les mer ›

Havbruk til havs

Stiim arbeider for en raskere utvikling av havbruk til havs i nye attraktive areal utenfor kysten. Havbruksnæringen er avhengig av nye areal for økt bærekraftig vekst, og medlemsbedriftene i Stiim står klar med en rekke teknologikonsepter for havbruk i eksponerte lokaliteter som vil bidra til økt bærekraftig produksjon.

Stegvis utvikling

Teknologiutviklingen for havbruk til havs bør skje stegvis for å redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse- og fiskevelferdsmessig risiko.

Havbruk til havs ›

Lukket produksjon på land

En rekke selskaper i Stiim satser inn mot landbasert oppdrett. Dette gjelder både oppdretterne som ser på utvidelse av sin postsmoltkapasitet, teknologibedrifter som utvikler nye prosessmetoder for landbasert oppdrett, samt bedrifter som utvikler tomter for fremtidig vekst på land. Det er stor interesse for landbasert som tema, og Stiim er med på å styrke innovasjonsarenaene mot landbasert oppdrett.

RAS nettverk

Stiim Stiim har etablert et eget nettverk for oppdrettsselskapene i klyngen som sikrer at bedriftene har tilgang på nyeste forskning og tilgang til en plattform for deling av beste praksis innen drift av RAS-anlegg. I nettverket utvikles det også egne forsøksprosjekt mellom bedriftene knyttet til ulike problemstillinger som er felles for alle RAS-anleggene.

Les mer ›

Nyheter