Kapital og entreprenørskap

Kapital

Klyngen skal øke tilgangen på risikovillig kapital for å stimulere gründere og vekstselskaper og sørge for at unike innovasjoner blir realisert raskere.

Vi fikk på plass finansiering som sikret videre utvikling og vekst.

Arne Berge

Gründer og markedsansvarlig, FishGLOBE

Nasjonalt vekstprogram

Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities gir bedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Programmet består av 10 samlinger fordelt over en periode på 6 måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen. Vekstprogrammet er for selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Ocean of Opportunities er gratis for bedriftene og formålet med programmet er å øke selskapenes mulighet for suksess.

Økt mulighet for suksess

Besøk Ocean of Opportunities hjemmmeside og finn ut mer om vekstprogrammet.

Ocean of Opportunities ›

Kompetanseprogram for investorer

Stiim tilbyr et eget program rettet mot bank og finans for å gi investorer og fondsforvaltere styrket kompetanse på havbruk og inngående kunnskap til utviklingen og vekstpotensialet i næringen.

Nyheter om kapital og entreprenørskap

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.