Konkurransekraft

Kompetansebygging

Blue Planet Academy

BluePlanet Academy tilbyr verdens største e-læringsplattform om havbruk med hundrevis av videoer og en rekke nettkurs innen relaterte emner. Dette er din portal for kunnskap om hvordan drive med best mulig resultat.

Miljøovervåking

Marin overvåking

Marin Overvåking er et prosjekt som overvåker vannkvaliteten i fjordområdene i Rogaland, Hordaland og Norland. Hensikten er å sikre at oppdrettsaktivitet i regionene ikke overgår områdenes bæreevne.

Strategi lakselus

Strategi lakselus 2017-2019 er et samarbeidsprosjekt for implementering av et brukervennlig verktøy for varsling av lakselus i Rogaland, for å forebygge smitte. planlegge og iverksette tiltak i rett tid.

Faglig nettverk

RAS kompetansenettverk

RAS-nettverket gir medlemsbedrifter faglig påfyll og et møtested der de kan utveksle erfaringer.

Les om RAS kompetansenettverk her ›