Møteplasser

Kompetanse og kontaktnettverk

Stiim Aqua Cluster legger til rette møteplasser der medlemmene får tilgang på ny kunnskap og kompetanse. Samlingene gir også mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen og utvide eksisterende nettverk.

Medlemsmøter

Stiim arrangerer jevnlig medlemsmøter innenfor en rekke aktuelle tema. Klyngen samarbeider tett med andre aktører innen næringslivet, som for eksempel Næringsforeningen i Stavangerregionen, Norsk Industri og flere nasjonale klynger.

Arbeidsgruppemøter

Stiim Aqua Cluster har flere arbeidsgrupper og bedriftsnettverk innen ulike fagområder som jevnlig møtes.

Stiim Aqua Pub

Stiim arrangerte i januar 2020 «Stiim Aqua Pub» for sine medlemmer. Vi lover flere slike sosiale og faglige pubtreff fremover.

Les om Stiim Aqua Pub her ›

Nyheter

5. mai 2020

Full fart i det nye bransjenettverket FLO SJØ

Stiims nye bransjenettverk FLO SJØ for aktører innen flytende lukket oppdrett i sjø gir bedriftene i nisjen en felles stemme i arbeidet for bedre rammebetingelser og en plattform for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Les mer ›