Ny forretningsmulighet – slam som ressurs

Slam kan skape mange interessante forretningsmuligheter, både innenfor teknologiutvikling og helt nye verdikjeder. Read More

Stiim søker bedriftsnettverkstøtte til FLO SJØ

Stiim og bedrifter som jobber med lukket flytende oppdrettsteknologi, søker Innovasjon Norge om finansiering av nettverket Flo Sjø. Read More

Nå satses det for fullt på etableringen av Havets Hus i Stavanger

Stiim Aqua Cluster har fått 1,2 millioner fra Stavanger kommunes vekstfond til utviklingen av Havets Hus. Huset skal bli et kraftsenter for vekst og innovasjon innen havbruksnæringen. Read More

Arbeidet med veikart for havbruk til havs er godt i gang

Rapporten som kartlegger verdiskapingspotensialet innen havbruk til havs, skal presenteres på Stiim og Norsk Industris konferanse i november. Read More

Fullt hus og med trygg avstand på Stiim Aqua Pub

Flere ville vært med, men Covid-19 satte restriksjoner for antall deltakere på torsdagens pubteff. Trøsten får være at det blir enda en Aqua Pub før jul. Read More

Workshop for bedrifter som jobber mot internasjonal vekst og markedsinngang

Bedrifter som jobber målrettet med internasjonal vekst kan få verdifull kunnskap om internasjonal markedsutvikling gjennom Innovasjon Norges digitale kursserie. Read More

Webinar om EIC sitt akseleratorprogram for små og mellomstore bedrifter

EIC Accelerator-programmet kan gi utvalgte bedrifter et tilskudd på mellom 0,5 og 2,5 millioner Euro. På Innovasjon Norges webinar 26. august kan du lære mer om programmet og hvordan du søker. Read More

– En utfordring er en ny forretningsmulighet

Fremover vil Stiim sette søkelyset på ulike utfordringer innen havbruksnæringen. Målet er å skape nye markedsmuligheter for klyngens medlemmer. Read More

Aqua Pub får besøk av Preline Fishfarming System

Gå ikke glipp av Stiim Aqua Pub 20. august der du blant annet kan få vite med om Preline Fishfarming Systems lukkede oppdrettsanlegg. Read More

Start høsten med Stiim Aqua Pub og få sosialt og faglig påfyll

Stiim Aqua Pub var en kjempesuksess i januar, og nå kan vi endelig invitere til et nytt uformelt medlemsstreff på Cardinal i Stavanger 20. august. Read More