Fiskepodden gir deg fagkunnskap rett på øret

Kristian Natland i VESO fant få podcaster som rettet seg spesielt mot fiskeoppdrett og havbruk, så han fikk like godt med seg Karoline Skaar Amthor fra Sjømat Norge og startet Fiskepodden. Read More

Bekymring for at pukkellaks kan bidra til spredning av smitte

For andre år på rad er Veterinærinstituttet i samarbeid med lokale aktører i gang med å overvåke pukkellaksens helse. Read More

Sterling bygger hele verdikjeden fra stamfisk og yngel til foredling og tilbereding

I mars 2020 opplevde Sterling White Halibut omtrent 90 prosent nedgang i salget fra den ene uken til den neste som følge av corona-pandemien. Likevel ble 2020 et bra år, og nå skal Sterling vokse. Read More

Ser fram til å ha Stiim Trainee med på høstens program

De første Stiim Trainee-deltakerne blir til høsten med på Næringsforeningens program Trainee SørVest. Rekruttering av flinke unge folk til havbruksbedrifter gir styrket konkurransekraft, og traineeprogrammet gir en attraktiv inngang til næringen. Read More

Regjeringen med ny strategi for bærekraftig vekst i havbruksnæringen

Regjeringen mener at en teknologinøytral tilnærming til myndighetskrav og vilkår for vekst i produksjonen er et viktig grunnlag for videre vekst. Read More

Nå kan det igjen søkes på særtillatelser

Nå åpner Nærings- og fiskeridepartementet igjen opp muligheten for å søke om særtillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Read More

Velkommen til Stiim Aqua Pub i Trondheim i august

Stiim har medlemsbedrifter i hele Norge. Onsdag 25. august inviterer vi til Stiim Aqua Pub i Trondheim og satser på å fylle San Sebastian Solsiden med god stemning og engasjerte klyngemedlemmer. Read More

DNV mener ny havbruksteknologi er avgjørende for å dekke verdens matbehov

I 2050 vil det etter prognosene være over 9 milliarder mennesker på jorda. Havbruk vil spille en avgjørende rolle for å sikre mat til verdens befolkning, skriver DNV i sin rapport Marine Aquaculture Forecast. Read More

Eksport lykkes med tålmodighet og entusiasme

Ydmykhet, tålmodighet og entusiasme er tre grunnleggende egenskaper som hjelper godt i eksportsatsingen. Read More

Digitalt kick-off møte for forskningsprosjektet Compareit

15. juni er det digitalt oppstartsmøte for prosjektet Compareit som skal undersøke ulike produksjonssystemer i havbruk. Read More