Stiim samarbeider med NCE Aquatech om tur til konferanse i Skottland 5.-6. juni

5. og 6. juni arrangeres konferansen "Collaborative sustainable growth in the aquaculture sector" i Edinburgh med fokus på bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Nedsenkbart oppdrett

12. april er nedsenkbart oppdrett tema for Stiim digitalt miniseminar. En rekke av de utfordringene man ser i dagens oppdrettsanlegg kan reduseres dersom man flytter merdene lengre ned i vannmassene. Read More

Stiim-bedrifter besøker Island for å vise frem norsk teknologi til islandske oppdrettere

Stiims eksportprogram "Eksport i kikkerten" er i disse dager på Island for å presentere norsk havbruksteknologi for islandske oppdrettere. Read More

Søk støtte gjennom FORREGION

FORREGION står for forskningsbasert innovasjon i regionene. Ordningen har fire nyttige virkemidler for bedrifter. Read More

Studenter og sjømatnæringen møttes på Stiim Aqua Pub i Bergen

Salmon City i Bergen er Norges største møteplass for studenter og sjømatnæringen. Mandag kveld var det Stiim Aqua Pub som en del av arrangementet. Read More

Fem selskap videre i Ocean of Opportunities

Urchinomics, Sensor Globe, Harbor, Inseanergy og Kelpinor er videre i Stiim Aqua Clusters vekstprogram. Read More

Masterstudenter ønsker praksis i bedrift

Hos Skretting får masterstudentene verdifull praksis samtidig som de utfører oppgaver som er til nytte for selskapet. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Island som havbruksnasjon og muligheter for eksport

15. mars kan du bli kjent med Island som havbruksnasjon og lære mer om mulighetene for eksport på digitalt miniseminar. Read More

Juryen får en vanskelig oppgave

Fornybar energi, tareproduksjon, kråkebolleoppdrett, løsninger for luseproblematikk og værvarsling for havet er noen av mange spennende konseptene som ble presentert på Ocean of Opportunities kick-off. Read More

Stiim Aqua Pub på Salmon City i Bergen

6. mars blir det for aller første gang Stiim Aqua Pub i Bergen, i samarbeid med Salmon City. Read More