Stiim Aqua Pub 19. oktober i Stavanger

Nye EU-krav til renseteknologi for næringsmiddelbedrifter får også konsekvenser for norsk oppdrettsnæring. 19. oktober får du høre om BAT-AEL og hva vi videre kan forvente av utslippskrav til næringen. Read More

Mulighetsstudie for havbruk til havs i Norskerenna Sør

Blue Planet AS og Universitetet i Stavanger har laget en mulighetsstudie som ser på potensialet for området Norskerenna Sør, ett av de tre områdene som nå utredes i forhold til havbruk til havs. Read More

Blue Planet-rapport om prisdannelse for norsk oppdrettslaks og regnbueørret

Økonomiprofessorene Bård Misund og Ragnar Tveterås har på oppdrag fra Blue Planet AS skrevet en rapport om prisdannelse i markedene for norsk oppdrettslaks og regnbueørret. Read More

Ny medlemsbedrift etablerer seg i Havets Hus

Fellesskapet i Stiim Aqua Cluster vokser, og nå har klyngen over 185 medlemsbedrifter. Medlemmene er fra hele Norge og fra hele verdikjeden innen havbruk. Read More

Lukket oppdrettsteknologi for fremtiden

Over 200 interesserte tilhørere satt i salen da Bluegreen, FishGLOBE og Ovum presenterte fremtiden med flytende lukket oppdrettsteknologi under Aqua Nor. Read More

Vekstselskaper fikk vist seg fram

Ocean of Opportunities-selskapene fikk presentert seg for et stort publikum på Stiim Aqua Pub under Aqua Nor i Trondheim. Read More

Knyttet kontakt med chilenske og canadiske gjester i Havets Hus

Fredag 18. august fikk Stiim og Havets Hus besøk av to Innovasjon Norge-ledede grupper fra Chile og Canada som ville bli bedre kjent med klyngen. Read More

Havbruk på politisk møtearena

Arendalsuka er stedet der næringsliv, foreningsliv og interesseorganisasjoner er til stede for å vise seg for politikere og presse. I år deltok Stiim Aqua Cluster for første gang. Read More

Alle er enige om å gi gass for havbruk til havs

- Vi har vunnet i naturressurs-lotteriet for noe som kan bli et nytt industrieventyr. Men vi må ville det - vil vi det? spurte debattleder Harald Minge før han satte i gang debatten om havbruk til havs på Arendalsuka. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Lusekontroll og behandlingseffektivitet

6. september inviterer vi til Stiim digitalt miniseminar der du får resultater fra ny forskning på behandlingsmetoder mot lakselus og metodenes effektivitet. Read More