Satsingsområder

Grønne verdikjeder havbruk

Norske myndigheter har en uttalt ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Norge leder an i utviklingen av ny teknologi som gir nytt matproduserende areal på land og i sjø. Stiim har et tett samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer for å utvikle nye løsninger for tekniske, operasjonelle, biologiske og miljømessige utfordringer i havbruksnæringen. Målet er å utvikle nye verdikjeder for et grønt og bærekraftig havbruk. 

Les mer ›

Marked

Stiim Aqua Cluster bygger faglige nettverk som er med på å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Klyngen satser også på kompetanseoppbygging i næringen gjennom flere konkrete prosjekter.

Les mer ›

Gründerskap og kapital

Klyngen skal øke tilgangen på risikovillig kapital for å stimulere gründere og vekstselskaper og sørge for at unike innovasjoner blir realisert raskere. Vekstprogrammet Ocean of Opportunities gir bedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og store industriaktører i næringen.

Les mer ›

Smart farming

Stiim skal styrke havbruksnæringens satsing på digitalisering og automatisering for smartere og mer effektiv produksjon og bedre fiskevelferd. Klyngen satser videre på kompetansebygging gjennom verdens ledende e-læringsverktøy for havbruksnæringen, BluePlanet Academy, og gjennom kompetansebyggende klyngeprosjekter og

Les mer ›

Infrastruktur for innovasjon

Stiim Aqua Cluster legger til rette møteplasser der medlemmene får tilgang på ny kunnskap og kompetanse. Samlingene gir også mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen og utvide eksisterende nettverk. Havets Hus i Stavanger er nå etablert som et senter for vekst og innovasjon innen havbruksnæringen.

Les mer ›

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.