Satsingsområder

Areal

Norske myndigheter har en uttalt ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Stiim Aqua Cluster leder an i utviklingen av ny teknologi som gir nytt matproduserende areal på land og i sjø. Stiim har også en ledende rolle i arbeidet for å utvikle havbruk til havs.

Les mer ›

Konkurransekraft

Stiim Aqua Cluster bygger faglige nettverk som er med på å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft. Klyngen satser i tillegg på kompetanseoppbygging i næringen gjennom flere konkrete prosjekter. I 2021 etablerer klyngen Havets Hus i Stavanger som et senter for vekst og innovasjon innen havbruksnæringen.

Les mer ›

Kapital og entreprenørskap

Klyngen skal øke tilgangen på risikovillig kapital for å stimulere gründere og vekstselskaper og sørge for at unike innovasjoner blir realisert raskere. Vekstprogrammet Ocean of Opportunities gir bedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og store industriaktører i næringen.

Les mer ›

Møteplasser

Stiim Aqua Cluster legger til rette møteplasser der medlemmene får tilgang på ny kunnskap og kompetanse. Samlingene gir også mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen og utvide eksisterende nettverk.

Les mer ›

Marked

Stiim Aqua Cluster samarbeider med Innovasjon Norge, Stavangerregionens EU-kontor i Brussel og andre aktuelle aktører for å bistå medlemmene i forhold til internasjonal markedssatsing og internasjonale prosjekter.

Les mer ›

Blue Planet Academy

Verdens største e-læringsplattform om havbruk. Hundrevis av videoer og en rekke nettkurs innen relaterte emner. Dette er din portal for kunnskap om hvordan drive matproduksjon i salt- og ferskvann for best mulig resultat og på best mulig måte.

Les mer ›

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.