Infrastruktur for innovasjon

Stiim styrker konkurransekraften gjennom etablering av felles FoU-infrastruktur. Klyngen legger også til rette møteplasser der medlemmene får tilgang på ny kunnskap og kompetanse. Samlingene gir også mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen og utvide eksisterende nettverk.

Fra og med 2022 etablerer klyngen Blue Research, et testanlegg i sjø, ved tildeling av tre FoU-tillatelser. Stiim ønsker med dette å skape en arena som stimulerer til forskning på samspill mellom biologi og teknologi, basert på næringslivsbehov (teknologiutviklere og oppdrettere). Testanlegget gir teknologibedrifter mulighet til å utvikle og teste ny og forbedret havbruksteknologi

I 2021 ble Havets Hus etablert i Innovasjonspark Stavanger. Havets Hus fungerer som et innovasjonssenter for havbruks- og sjømatnæringen, og Stiim Aqua Cluster spiller en sentral rolle i byggingen av et faglig og sosialt fellesskap på huset.

Klyngen arrangerer ukentlige fredagskaffe-arrangement, månedlige frokostseminarer og en rekke andre aktiviteter for kompetanseheving og nettverksbygging for medlemsbedrifter og aktører i Havets Hus. Stiim Aqua Pub har også blitt et populært tilbud med faglig og sosialt innhold.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.