Nyheter

16. desember 2021

Vil videreføre eksportsatsing

Femte og siste samling i Stiims eksportprogram «Eksport i kikkerten» ble arrangert denne uken. Satsingen på internasjonalisering og eksport fortsetter i 2022.

Les mer ›

17. november 2021

– Vi må få til god kunnskapsdeling

Harald Takle fra Cermaq delte selskapets og personlige erfaringer med lukket produksjon i sjø. Han tok også til orde for kunnskapsdeling for å fremme teknologiutvikling i bransjen.

Les mer ›

28. september 2021

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører for å se på status for risikostyring i næringen. Snart dukker spørreskjemaet opp i e-posten til cirka 150 personer.

Les mer ›

10. juni 2021

Deler erfaringer med luseskjørt

23. juni skal erfaringer med bruk av luseskjørt diskuteres, og foreløpige resultater fra prosjektet EFFEKTIV skal legges fram på workshop i regi av FHF og Akvaplan-niva.

Les mer ›

25. mai 2021

Stort behov for investeringer for å lykkes med blå vekst frem mot 2040

Rogaland har 25,4 prosent av Norges totale andel sysselsatte tilknyttet havøkonomien og står for 59,9 prosent av verdiskapingen i havnæringene i Norge. Det meste er tilknyttet olje- og gassvirksomheten. Regionbanksjef Terje R. Fanebust i DNB ser behovet for kraftig omstilling for å dekke «havgapet» som vil komme.

Les mer ›

9. juni 2020

– Næringen står klar til å skape nye arbeidsplasser

En oversikt i den nyeste utgaven av Rosenkilden viser at det er mulig å skape 30.000 nye arbeidsplasser i regionen. Klyngeleder Andreas Heskestad var i dag gjest i Næringsforeningens tv-sending og fortalte om potensialet for vekst innen havbruksnæringen.

Les mer ›

5. mai 2020

Full fart i det nye bransjenettverket FLO SJØ

Stiims nye bransjenettverk FLO SJØ for aktører innen flytende lukket oppdrett i sjø gir bedriftene i nisjen en felles stemme i arbeidet for bedre rammebetingelser og en plattform for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Les mer ›

16. mars 2020

Gir gratis tilgang til BluePlanet Academy

I forbindelse med at alle skoler nå er stengt på grunn av Korona-epidemien stiller BluePlanet Academy e-læringsverktøyet sitt gratis til disposisjon for alle lærere og elever i videregående som har Naturbruk og akvakultur.

Les mer ›

29. januar 2020

Havvind og havbruk til havs gir nye og store muligheter

– Alt ligger til rette for at Norge skal bli ledende innen havbruk til havs. Men industrien er helt avhengig av nye arealer for vekst, sa Stål Heggelund fra Norsk Industri da han ønsket velkommen til konferansen «Havrommet – havvind og havbruk til havs» i Egersund i går.

Les mer ›

9. desember 2019

Stiim inviterer til AquaPub

9. januar inviterer Stiim Aqua Cluster til AquaPub på Cardinal Pub & Bar i Stavanger. Velkommen til faglig og sosialt treff i hyggelige omgivelser.

Les mer ›

15. november 2019

Havbruk til havs

Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri sendte 15. november inn felles høringsuttalelse til Fiskeridirektoratets foreløpige områder avsatt for havbruk til havs, hvor det ble argumentert for at myndighetene må åpne opp for stegvis utvikling og behovet for å komme raskere i gang på utvalgte testområder.

Les mer ›

4. november 2019

Snart klart for investordag

20. november er siste samling i vekstprogrammet Ocean of Opportunities Vestlandet. Da skal ni spennende havbruksselskaper presentere seg for investorer.

Les mer ›

7. august 2019

Stiim Aqua Technology Day

Over 100 er påmeldt til Stiim Aqua Technology Day mandag 19. august. Både nasjonale og internasjonale oppdrettsselskaper deltar.

Les mer ›

6. juni 2019

Stiim Aqua Cluster Technology Day

19. august, like før Aqua Nor går av stabelen i Trondheim, inviterer Stiim Aqua Cluster internasjonale og nasjonale oppdrettere til heldags konferanse i Stavanger.

Les mer ›