Ida Jaarvik Hetland er Innovasjon Norges EU-rådgiver for Rogaland og Agder. (Arkivfoto)

EIC Accelerator er en del av EUs rammeprogram Horisont Europa, og ordningen består av tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro. EIC Accelerator søkes av bedriften alene.

– Støtteordningen krever at tjenesten, teknologien eller produktet du leverer er banebrytende og gjerne bygget på forskning. Ordningen er for start-ups eller SMB-er med store ambisjoner. Den passer for bedrifter som har behov for betydelig kapital men der risikoen er høy. Det sier Ida Jaarvik Hetland. Hun er EU-rådgiver for Rogaland og Agder i Innovasjon Norge og en av dem som veileder og hjelper bedrifter i forhold til EU-søknader.

Det er mange bedrifter som søker EIC Accelerator, og kun 2-3 prosent av dem som søker får innvilget støtte. For dem som kommer igjennom nåløyet vil støtten kunne gi verdifull hjelp til videre satsing og vekst. Bedriftens produkt må være på minimum TRL 5 eller 6 i utviklingsnivå, men ikke over TRL 8. Det skal også ha vært gjennomført storskala prototype-testing før man søker

– Tidligere var søknadsprosessen veldig omfattende fra start. Mange bedrifter brukte konsulenter for å søke. Nå er søknadsprosessen endret, og vi ser at mange av bedriftene som kommer videre skriver søknadene selv, forteller Ida Jaarvik Hetland.

Standardiserte spørsmål

Første runde i søknadsprosessen omfatter en modul med 14 standardiserte spørsmål, en 10-siders presentasjon og en kort videopresentasjon. Søknadene vurderes av fire eksperter. Minst to av dem må si ja for at søkeren skal gå videre til andre runde. I andre runde må søkerne sende inn en søknad med forretningsplan, informasjon om bedriftens økonomi og struktur og en «pitch deck» for eventuelt intervju i tredje runde. De som går videre til tredje trinn i utvelgelsesprosessen skal pitche foran en jury på opptil 6 EIC jurymedlemmer og svare på spørsmål.

EIC Accelerator har en tredelt søknadsprosess. Første trinn i prosessen er forenklet i forhold til tidligere, men erfaringsvis er det kun en liten prosentandel søkere som kommer igjennom alle de tre trinnene og får innvilget støtte.

Det er også laget en egen side med informasjon om EIC Accelerator. Der finner du informasjon om søknadsprosessen, lenke til oversikt over alle prosjekter som har fått finansiering i EIC Accelerator og informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Innovasjon Norges EU-rådgivere. EU-rådgiverne hjelper deg å finne den riktige ordningen og bistår i søknadsprosessen.

Innovasjon Norge har også laget et digitalt kurs med introduksjon til EIC Accelerator. Kurset er gratis og digitalt. Etter at du har registrert deg kan du ta det når det passer deg.

Ønsker du å lære mer om Horisont Europa kan du også lese vår nettsak med oversikt over hovedelementene i den store europeiske satsingen.