Det unike havbruksnettverket

Stiim Aqua Cluster er et sterkt og handlekraftig innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter.

Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

Areal

Klyngen skal være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Konkurransekraft

Stiim arbeider målrettet for å styrke medlemsbedriftenes og bransjens konkurransekraft. Klyngen har blant annet etablert RAS-nettverk og ledernettverk for deling av kompetanse. Klyngen jobber målrettet overfor myndighetene for å få gode rammebetingelser for videre teknologiutvikling innen havbruk.

Kapital

Klyngen skal øke tilgangen på risikovillig kapital for å hjelpe gründere og vekstselskaper slik at unike innovasjoner blir realisert raskere.

Marked

Stiim skal skal lykkes med teknologi- og kompetanseoverføring til nye markeder.

Møteplasser

Det skal videreutvikles aktive møteplasser, nettverksfunksjoner, samarbeidsprosjekter og sosiale aktiviteter for medlemmene.

Stiim Aqua Cluster har medlemmer innen fem kategorier: forskning og utdanning, etablerte bedrifter, offentlige myndigheter, gründere og investorer. Til sammen utgjør våre medlemmer et sterkt og innovativt økosystem for teknologiutvikling og vekst.