Det unike havbruksnettverket

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter.

Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, blant annet oppdrettere og oppdrettsrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

Markeder

Stiim skal skal lykkes med teknologi- og kompetanseoverføring til nye markeder.

Ny vekst

Klyngen skal øke tilgangen på risikovillig kapital for å sindre gründere, vekstselskaper og unike innovasjoner blir realisert raskere.

Areal

Klyngen skal være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Teknologioverføring

Klyngen skal være det beste nettverket for å digitalisere oppdrettsproduksjon.

Møteplass

Det skal videreutvikles aktive møteplasser, nettverksfunksjoner, samarbeidsprosjekter og sosiale aktiviteter for medlemmene.

Stiim Aqua Cluster har medlemmer som representerer forskning og utdanning, etablerte bedrifter, offentlige myndigheter, gründere og investorer.