Gründerskap og kapital

Stiim arbeider for å styrke tilgangen til smart kapital og kompetanse for å øke mulighetene for at flere tidligfaseselskaper lykkes.

Nasjonalt vekstprogram

Stiim tilbyr sammen med NCE Aquatech vekstprogrammet Ocean of Opportunities som gir bedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Programmet består av 10 samlinger fordelt over en periode på 6 måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen. Vekstprogrammet er for selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Ocean of Opportunities er gratis for bedriftene og formålet med programmet er å øke selskapenes mulighet for suksess.

Kompetanseprogram for investorer

Stiim tilbyr et eget program rettet mot bank og finans for å gi investorer og fondsforvaltere styrket kompetanse på havbruk og inngående kunnskap til utviklingen og vekstpotensialet i næringen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.