Gründerskap og kapital
Marked

Utredningen «Prisdannelse i markedene for norskprodusert oppdrettet laks og regnbueørret» er laget av Bård Misund og Ragnar Tveterås på oppdrag fra Blue Planet AS og med finansiering fra produsenter av laks og regnbueørret. Utredningen ble publisert i september 2023.

Rapporten skildrer blant annet utfordringene med normpris og erfaringer fra normprissystemer for grunnrenteskattene i petroleum og vannkraft og peker på at det er behov for systematisk kunnskapsbygging for å lære av eventuelle vridningseffekter av normpriser.

Et vellykket normprissystem skal gi så få insentiver som mulig til å vri omsetningen av laksefisk mot produkter, markeder eller kontraktsformer som er samfunnsøkonomisk mindre lønnsomme for å redusere en bedrifts skatteutgifter. Videre skal et vellykket normprissystem ikke gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer og drift bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Et normprissystem må heller ikke svekke norske selskapers internasjonale konkurranseevne i lønnsomme markedssegmenter, or eksempel fordi normprisene vil ligge over de salgsprisene som faktisk kan oppnås eller fordi normpriser gir for høy risiko i forhold til de faktiske kontraktsprisene.

Les hele rapporten her