Styrets sammensetning

Erlend Sødal

Erlend Sødal

Arbeidsgiver

Frilans sjømatentusiast

Rolle i styret

Styreleder – prosjektansvarlig gründerskap og kapital

Håvard Walde

Håvard Walde

Arbeidsgiver

Skretting

Stilling

CEO

Rolle i styret

Styremedlem – prosjektansvarlig lavutslippsverdikjede havbruk til havs

Tor Hellestøl

Tor Hellestøl

Arbeidsgiver

FishGlobe

Stilling

CEO

Rolle i styret

Styremedlem – prosjektansvarlig lukkede anlegg i sjø

Fiona Provan

Fiona Provan

Arbeidsgiver

NORCE

Stilling

Centre Leader

Rolle i styret

Styremedlem – prosjektansvarlig Blue Research

Geir Magne Knutsen

Geir Magne Knutsen

Arbeidsgiver

Bremnes Seashore

Stilling

Utviklingssjef

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde nye grønne verdikjeder

Liv Marit Aarseth

Liv Marit Aarseth

Arbeidsgiver

Grieg Seafood

Stilling

Samfunnskontakt

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde infrastruktur for innovasjon

Olve Christophersen Byre

Olve Christophersen Byre

Arbeidsgiver

Scale AQ

Stilling

Kommersiell direktør

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde gründerskap og kapital

Eivind Helland

Eivind Helland

Arbeidsgiver

Blue Planet

Stilling

CEO

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde klyngeutvikling

Dag-Øyvind Meling

Dag-Øyvind Meling

Arbeidsgiver

Blár

Stilling

CEO

Rolle i styret

Styremedlem – fokus- område lavutslippsverdi- kjede havbruk til havs

Ole Damm Kvilhaug

Ole Damm Kvilhaug

Arbeidsgiver

Rogaland fylkeskommune

Stilling

Seniorrådgiver

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde akvakulturforvaltning

Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås

Arbeidsgiver

Universitetet i Stavanger

Stilling

Professor

Rolle i styret

Styremedlem – fokusområde nye grønne verdikjeder

Kontakt Stiim Aqua Cluster

trine.danielsen@blueplanet.no