Gründerskap og kapital
Infrastruktur for innovasjon

Vekstprogrammet Ocean of Opportunities skal tilby vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Programmet er et nasjonalt program rettet mot selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital, samarbeidspartnere og nettverk for vekst. Hovedmålet til programmet er å øke deltakende selskapers mulighet for suksess. Programmet gjennomføres årlig. Fristen for å søke 2024-programmet gikk ut 12. januar.

Gjennom de nasjonale ressursene i Stiim Aqua Cluster, er det skapt et unikt miljø og en plattform for teknologiinnovasjoner som kommer til å bidra til å utvikle havbruksnæringen, skape nye arbeidsplasser og gi økt verdiskaping. 11 mentorer med allsidig erfaring fra norsk og internasjonal havbruksnæring stiller som mentorer for deltakerbedriftene i programmet i 2024.

Programmet består av fysiske og digitale samlinger og varer i 6 måneder. Programmet avsluttes i 2024 på AquaNext der selskapene får vist seg fram for havbruksnæringen. Vekstprogrammet er for selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Ocean of Opportunities er gratis for bedriftene og formålet med programmet er å øke selskapenes mulighet for suksess.

Les mer og søk opptak her