Gründerskap og kapital
Infrastruktur for innovasjon

Vekstprogrammet Ocean of Opportunities skal tilby vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Programmet er et nasjonalt program rettet mot selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital, samarbeidspartnere og nettverk for vekst. Hovedmålet til programmet er å øke deltakende selskapers mulighet for suksess. Programmet gjennomføres årlig med utlysning for neste opptak for bedrifter 15. mars 2022.

Gjennom de nasjonale ressursene som er knyttet sammen i klyngene NCE Aquatech Cluster og Stiim Aqua Cluster, er det skapt et unikt miljø og en plattform for teknologiinnovasjoner som kommer til å bidra til å utvikle havbruksnæringen, skape nye arbeidsplasser og gi økt verdiskaping. 

Programmet består av 10 samlinger fordelt over en periode på 6 måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen. Vekstprogrammet er for selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men trenger kapital og nettverk for rask vekst. Ocean of Opportunities er gratis for bedriftene og formålet med programmet er å øke selskapenes mulighet for suksess.