Grønne verdikjeder havbruk

Ecofisk AS utvikler Norges største landbaserte oppdrettsanlegg på 300.000 m2 i Tysvær kommune i Rogaland. Anlegget skal både produsere postsmolt og matfisk. Gjennom en fullintegrert produksjon fra egg til høsting og et avansert RAS-system skal biosikkerhet, fiskevelferd og vekstvilkår sikres. Vannet som tas inn fra fjorden skal nano-filtreres og renses for å forebygge at bakterier, virus, lakselus eller giftige alger kommer inn i produksjonsanlegget.

Anlegget vil ha lav tetthet, minimal håndtering og flytting av fisk, fornybar energiproduksjon og rensing av avløpsvann. Det legges også opp til egne kaifasiliteter for fisketransport.