Grønne verdikjeder havbruk

Norske myndigheter har en uttalt ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Stiim Aqua Cluster leder an i utviklingen av ny bærekraftig teknologi som åpner for nytt matproduserende areal på land og i sjø.

Flytende lukket oppdrett i sjø

Bedriftsnettverket FLO SJØ ble etablert i 2020 og omfatter norske bedrifter som utvikler og selger teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø.

Nettverket skal på tvers av selskapsinteresser arbeide for gode rammebetingelser for ny norsk oppdrettsteknologi og prosjekter initiert av bedriftene selv Nettverket består nå av ti bedrifter med ulik teknologi for flytende lukket og semilukket oppdrett i sjø.

Havbruk til havs

Stiim arbeider for en raskere utvikling av havbruk til havs i nye attraktive areal utenfor kysten. Havbruksnæringen er avhengig av nye areal for økt bærekraftig vekst, og medlemsbedriftene i Stiim står klar med en rekke teknologikonsepter for havbruk i eksponerte lokaliteter som vil bidra til økt bærekraftig produksjon. Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» som har sitt utspring i Stiim-klyngen ble i september 2021 tildelt 96 millioner kroner i støtte fra Grønn Plattform.

Konferanse om ny havbruksteknologi

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri har i samarbeid med DNB arrangert konferanse om ny havbruksteknologi i 2021 og 2022. Konferansen fikk i 2022 navnet AquaNext. I 2023 ble konferansen arrangert 14. og 15. november 2023.

I 2024 videreføres konferansen i regi av AquaNext AS som kombinert konferanse og utstilling i Stavanger Forum 11.-13. juni.

På konferansen møtes ledende teknologi- og havbruksaktører til to dager med faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står sentralt på programmet.

Norge har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.