Grønne verdikjeder havbruk

FishGLOBE er en unik og patentert løsning for lukket oppdrett i sjø. Selskapet FishGLOBE AS har drift på glober i FoU konsesjon og har fått tildelt to utviklingstilatelser som de jobber med.

Selskapets første utgave en 3500 m3 postsmolt globe driftes i samarbeid med Grieg Rogaland og har så langt hvert en stor suksess med forbedret fiskevelferd, optimale vekstvilkår, ingen rømming, ingen lusebehandling og oppsamling av partikulært avfall. Selskapet er i en kommersiell fase og ønsker å selge glober til oppdrettsselskaper både i Norge og utlandet.


FishGLOBE tilbyr en løsning til lakseoppdretterne som gjør oppdrett mer lønnsomt, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.