Grønne verdikjeder havbruk

Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavsbruk AS med tre like deler. Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Tytlandsvik Aqua AS vil ha en årlig kapasitet på 4.500 tonn postsmolt fra 2021, og er en av Norges største og ledende produsenter av postsmolt. 

Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og anlegget er bygget med fokus på effektive og automatiserte løsninger.

Produksjonen starter med at yngel/smolt fra Fister og Bømlo. Denne fisken står i anlegget på Tytlandsvik under kontrollerte miljøbetingelser, noe som gir gode vilkår for trivsel og vekst. Vannet i anlegget sirkulerer og bruker omtrent 40 minutt på en runde. I denne runden går vannet gjennom fiskekarene og gir godt med oksygen og god sirkulasjon for fisken.

Når fisken når en størrelse på 700-1000 gram settes den ut. Da kommer det en brønnbåt for å hente fisken. Fisken transporteres i et kar til merdanlegg i Rogaland og Vestland.