Grønne verdikjeder havbruk

Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for Havbruk til havs» fikk i september 2021 tilsagn om 96 millioner kroner i støtte fra den statlige støtteordningen Grønn Plattform. Prosjektet med 18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har sitt utspring i Stiim Aqua Cluster.

Overordnet målsetting med prosjektet er at vi sammen skal arbeide systematisk med å bygge kunnskap og identifisere muligheter i utvikling av verdikjeden havbruk til havs. Prosjektdeltakerne er ledende på satsingen og har etablert en god og tett dialog med myndighetene om utvikling av et regelrammeverk som må på plass for å utvikle næringen mot eksponerte arealer utenfor kysten. Dette samarbeidsprosjektet er en videreføring fra Arena perioden og skal ytterligere styrke mulighetene for bedriftene for realisering av prosjekter innen offshore havbruk.

Prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» skal levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd.  Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner.