Grønne verdikjeder havbruk

Blár AS sitt konsept for havbruk til havs, Blár Octopus, er basert på en jack-up rigg der den gamle boreenheten tas ut og det setes inn en produksjonsenhet for oppdrett med kontrollsystemer, fôringssystemer med mer. Riggen forsynes av energi gjennom solcellepaneler og vindmøller.

Riggen er i midten og merdene ligger rundt riggen, og det vil være mulig å sette opp 30-40 produksjonsenheter tilknyttet en rigg. Fra riggen går det ut «armer», ledninger for kontroll og styring av produksjonsenhetene. Derav navnet «Octopus», riggen er blekksprutens hode og ledningene ut til produksjonsenhetene er armene.

Teknologikonseptet for produksjonsenhetene har fått navnet «Brilliant Cage». Det spiller på formen på merdene. Merdene kan trekkes ned under vann når det er mye strøm og høye bølger, det gir mindre belastninger på fisken. Merdene kan også trekkes ned for å unngå problemer med lus og alger og for å justere produksjonen etter temperaturen i vannet for best mulig fiskevelferd. Merdene trekkes ned via en vinsj som er festet til riggen.

Blár har søkt om 14 utviklingstillatelser noe som vil gi et produksjonsvolum på 10.000 tonn laks når anlegget er i full drift.