Grønne verdikjeder havbruk

«Blue Farm» konseptet er en flytende betongmerd med strekkforankring til havbunnen. Betongmerden er åttekantet og består i hovedsak av en vind- og bølgebryter og en flyter. Merden inneholder i tillegg tre eller fire integrerte funksjonshus som skal gi plass til lagring av fôr, dødfisk, fasiliteter for operatører og verksted/maskinrom.

Fiskeridirektoratet fattet i januar 2021 vedtak om tilsagn om tre utviklingstillatelser til Grieg Seafood Rogaland AS for konseptet «Blue Farm». De tre utviklingstillatelsene er på til sammen 2.340 tonn maksimalt tillatt biomasse. Tillatelsene gis med en varighet på åtte år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt. Det går fram av en melding fra direktoratet mandag ettermiddag.