Grønne verdikjeder havbruk

Hvor stort er verdiskapingspotensialet innen havbruk til havs, og hva må på plass for at potensialet skal realiseres? Det er spørsmålene professor Ragnar Tveterås ved senter for innovasjonsforskning ved UiS og forskergruppen, med representanter fra flere andre institusjoner, har søkt å finne svar på i rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» som ble lagt fram i desember 2020. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, med støtte fra DNB, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.

Les kortversjonen av rapporten Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs.

Les den fullstendige rapporten her.

Du kan også se webinaret der rapporten ble presentert.