Infrastruktur for innovasjon

I RAS-nettverket får medlemsbedriftene i Stiim Aqua Cluster faglig påfyll og et møtested der de kan utveksle erfaringer.

Nettverket skal sikre at medlemsbedriftene har tilgang på nyeste forskning og beste praksis innen drift av RAS-anlegg.

Hvert år blir det gjennomført fem fagsamlinger der en fokuserer på driftsrutiner, biologi- og teknologiforståelse. I tilegg drøfte hvilke be hov medlemsbedriftene har for videre forskning og utvikling.I tillegg til faglig påfyll gir samlingene mulighet for nettverksbygging og utveksling av driftserfaringer.

RAS står for Recirculation Aquaculture Systems og er anlegg der vannet behandles og resirkuleres slik at vannforbruket reduseres.