Marked

Programmet «Eksport i kikkerten» ble startet opp høsten 2021 og retter seg mot klyngens medlemsbedrifter som er i gang med eksport eller som skal gå i gang med eksport i løpet av de neste tre årene. Norsk havbruksnæring er en av landets viktigste eksportnæringer, og de senere årene har det vært en økning i underskogen av leverandører til havbruksnæringen. Norge har verdensledende bedrifter innen fôr, vaksiner, produksjonsutstyr, tjenester og teknologi.

Potensialet for norsk eksport av tjenester, teknologi og kompetanse for havbruksnæringen er betydelig, men verden er stor og fallgruvene mange. «Eksport i kikkerten» er et målrettet kompetanseprogram der deltakerne i arbeidsgruppen deler erfaringer, lærer av de som har gått ruten før og stimulerer flere medlemsbedrifter til økt internasjonalisering.

Prosjektleder og fagansvarlig er Trond Severinsen. Han har 37 års verdensomspennende erfaring fra havbruksteknologi-industrien, inkludert 25 år i AKVA group, hvorav 16 i konsernledelsen. I løpet av årene i AKVA group reiste han verden rundt og besøkte mer enn 50 ulike land for å bygge selskapets business og gode internasjonale omdømme. Trond Severinsen syr sammen et program der aktører med bred erfaring med internasjonalisering og eksport deler av sine erfaringer.

Høsten 2022 videføres programmet «Eksport i kikkerten» med målrettede eksportrettede besøk i potensielle markeder for ny norsk havbruksteknologi.