Filmer

Hvorfor er det lavt CO2-utslipp i lakseproduksjon?

Hvorfor er Norge verdens beste land å produsere laks i?

Hvorfor er det viktig at laks ikke rømmer?

Hvorfor er det viktig at oppdrettsaktørene kontrollerer lakselusen?

Hvorfor er det forskjell på oppdrettslaks og villaks?

Hvorfor trenger du så lite areal for å produsere laks?

Hva spiser oppdrettslaksen?

Hvorfor vaksineres all laksefisk før den settes ut i sjøen?

Hvorfor er oppdrettslaks bra å spise?

Hvorfor bør vi øke produksjon av mat i sjø?