Smart farming

Stiim Aqua Cluster vil styrke kompetansebygging hos medlemmene i klyngen og bidra til kunnskapsdeling for bedre havbruk.

Digitalisering for oppdrettsnæringen handler om tilgjengeliggjøring av sensorikkdata i sanntid samt utvikle gode analyseverktøy slik at næringen kan nyttiggjøre seg av innsamlede data og fatte gode beslutninger. Økt regnekraft og bedre algoritmer gir nye muligheter for optimalisering av produksjonsbedrifter og for gode rutiner.

Stiims digitale satsing BluePlanet Academy tilbyr verdens største e-læringsplattform om havbruk med hundrevis av videoer og en rekke nettkurs innen relaterte emner. Dette er havbruksnæringens portal for kunnskap om hvordan drive med best mulig resultat.

Høsten 2021 startet Stiim i samarbeid med Næringsforeningen og UiS opp Stiim Trainee, et ettårig program som skal skaffe lokale bedrifter de beste kandidatene fra universiteter og høyskoler. I 2019 startet Næringsforeningen i Stavanger og UiS opp et samarbeid om ordningen Trainee Sørvest. Bedriftene får hjelp til å rekruttere topp kompetanse, og trainee-kandidatene deltar på Næringsforeningens og UiS sitt program. I tillegg arrangerer Stiim egne samlinger og nettverksaktiviteter slik at traineene får et godt innblikk i havbruksnæringen og kunnskap om klyngen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.