Infrastruktur for innovasjon
Smart farming

Formålet med prosjektet er å:

  • etablere nødvendig infrastruktur for uttesting av banebrytende teknologi, metodikk og verktøy for akvakultur
  • fremskaffe og kommunisere ny kunnskap som omsettes i økt konkurransekraft for norsk oppdrettsnæring
  • sikre akademisk høy kvalitet i uttesting og validering av ny teknologi