Smart farming

I samarbeid med Næringsforeningen og UiS startet Stiim Trainee opp høsten 2021. Stiim Trainee er et ettårig program som skal skaffe lokale bedrifter de beste kandidatene fra universiteter og høyskoler.

Bedriftene får profesjonell hjelp til å rekruttere topp kompetanse, og trainee-kandidatene deltar på Næringsforeningens og UiS sitt program. I tillegg vil Stiim arrangere egne samlinger og nettverksaktiviteter slik at traineene får et godt innblikk i havbruksnæringen og kunnskap om klyngen.

De som tas inn i programmet er nyutdannede med bachelor- eller mastergrad og inntil tre års arbeidserfaring.

Bedriftene får velge blant de mest kompetente kandidatene fra landets ledende universitet og høyskoler, og søkertallene til traineestillingene er høye. Rekrutteringsfirmaet kartlegger og velger ut aktuelle kandidater, men bedriften tar selv en avgjørelse i forhold til hvilken kandidat de ønsker.

Trainee-ansettelsen gjelder for ett år, men erfaringsvis ønsker bedriften ofte å tilby fast ansettelse etter at trainee-perioden er over.

Ta kontakt med Kirsti K. Sømme i Stiim for å få vite mer om hvordan din bedrift kan bli med på traineeprogrammet.