Marked
Smart farming

BluePlanet Academy er en digital opplæringsplattform spesialisert til opplæring innen akvakultur. Plattformen består i dag av flere hundre opplæringsvideoer med tilhørende oppgaver. Videoene kan settes sammen opplæringsmoduler og kurs etter bedriftenes eget ønske. Vi leverer også standardkurs som fiskevelferdskurs, rømmingssikringskurs og kurs innen biosikkerhet og hygiene.

BluePlanet Academy har i dag over 1000 månedlige brukere. Størst andel av brukere er fra bedrifter, men det er også flere universitet og videregående skoler som bruker plattformen. 

BluePlanet Academy har hovedkontor i kunnskapsparken på Ullandhaug i Stavanger og et avdelingskontor på Marineholmen i Bergen.

Blue Planet Academy er verdens største e-læringsplattform om akvakultur med hundrevis av videoer og en rekke nettkurs innen relaterte emner. BluePlanet Academy er Stiim Aqua Clusters opplæringsverktøy for beste praksis innen akvakultur.

Blue Planet er hovedaksjonær og tett samarbeidspartner med BluePlanet Academy. Bedriften er et non-profit selskap eid av organisasjoner som leder an i utviklingen av havbruksnæringen.