Marked
Smart farming

BluePlanet Academy er en digital opplæringsplattform for akvakultur som leverer animerte kurs, prosedyrer og brukerveiledninger til en global oppdrettsnæring. Selskapet designer også kundetilpassede opplæringsmoduler.

BluePlanet Academy har i dag omlag 1600 månedlige brukere, og antallet er stadig økende. Størst andel av brukere er fra bedrifter, men plattformen brukes også i undervisning på videregående skoler og universiteter i Norge og utlandet.

BluePlanet Academy har hovedkontor i Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug og et avdelingskontor på Marineholmen i Bergen. I 2022 etableres det også et kontor i Oslo.

Blue Planet Academy er verdens største e-læringsplattform om akvakultur.

Blue Planet og Stiim Aqua Cluster har tett samarbeid med BluePlanet Academy.