Marked
Smart farming

BluePlanet Academy er en digital opplæringsplattform for akvakultur som leverer animerte kurs, prosedyrer og brukerveiledninger til en global oppdrettsnæring. Selskapet designer også kundetilpassede opplæringsmoduler.

BluePlanet Academy har i dag omlag 1600 månedlige brukere, og antallet er stadig økende. Størst andel av brukere er fra bedrifter, men plattformen brukes også i undervisning på videregående skoler og universiteter i Norge og utlandet.

BluePlanet Academy har hovedkontor i Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug og et avdelingskontor på Marineholmen i Bergen. I 2022 etableres det også et kontor i Oslo. Selskapet ble opprettet i 2018 og har siden da bygget opp et rikholdig bibliotek og en omfattende kurskatalog som består av animerte opplæringsvideoer rettet mot oppdrettsnæringen. Staben har lang erfaring fra fiskeoppdrett og høy biologisk kompetanse. I tillegg har selskapet et stort nettverk av fagfolk som de samarbeider tett med og som hjelper med å kvalitetssikre innholdet i kursene våre.

Blue Planet Academy er verdens største e-læringsplattform om akvakultur.

Blue Planet og Stiim Aqua Cluster har tett samarbeid med BluePlanet Academy.