Smart farming

Programmet Marin Overvåking er satt i gang for å gi mer kunnskap om næringens helhetlige påvirkning. Kunnskapen benyttes blant annet når Havforskningsinstituttet skal gjøre sin årlige risikovurdering av norsk fiskeoppdrett. Undersøkelsene tas av uavhengige aktører, og alle resultatene er offentlig tilgjengelige på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Organiske utslipp fra havbruksnæringen påvirker norske fjorder i varierende grad.  For eksempel kan organiske partikler i næringsfattige fjorder være positivt, mens de i næringsrike fjorder kan føre til overgjødsling, som er skadelig for både miljø og fisk. Også andre faktorer spiller inn, som utskiftning av vann og strømforhold.

Les rapportene ved å klikke på lenkene her:

2022 Marin Overvåking Rogaland Årsrapport

2010-2020 Marin Overvåking Rogaland Rapport

2020 Marin Overvåking Rogaland Årsrapport

2019 Marin Overvåking Rogaland Årsrapport

2018 Marin Overvåking Rogaland Årsrapport

2017 Marin Overvåking Rogaland Årsrapport

2015-2016 Marin Overvåking Rogaland Rapport