Infrastruktur for innovasjon

I 2021 ble Havets Hus etablert i Innovasjonspark Stavanger. Blue Planet AS og Stiim Aqua Cluster har tatt en ledende rolle i å bygge opp et sterkt miljø innen havbruk i innovasjonsparken.

Norsk havbruksnæring er internasjonalt ledende. Derfor er norske kompetanse- og innovasjonsmiljø et trekkplaster for aktører som vil ha kontor i Norge. Havbruksteknologiklyngen Stiim, med sine 135 medlemsbedrifter fra Tromsø i nord til Agder i sør, er lokalisert sammen med Blue Planet i innovasjonsparken, og huset blir et episenter for klyngens fysiske aktiviteter.

Høsten 2021 er 27 bedrifter innen havbruks- og sjømatnæringen lokalisert i Havets Hus. I Havets Hus vil Stiim tilby sosiale nettverksarenaer som frokostseminar og ukentlig fredagskaffe, i tillegg til fysiske og digitale fagseminar.