Infrastruktur for innovasjon

I 2021 ble Havets Hus etablert i Innovasjonspark Stavanger. Blue Planet AS og Stiim Aqua Cluster har en ledende rolle i å bygge opp et sterkt miljø innen havbruk i innovasjonsparken. Havets Hus har adresse Richard Johnsensgate 4, 4021 Stavanger.

Norsk havbruksnæring er internasjonalt ledende. Derfor er norske kompetanse- og innovasjonsmiljø et trekkplaster for aktører som vil ha kontor i Norge. Havbruksteknologiklyngen Stiim, med sine 155 medlemsbedrifter fra Tromsø i nord til Agder i sør, er lokalisert sammen med Blue Planet i innovasjonsparken, og huset er et episenter for klyngens fysiske aktiviteter.

Ved starten av 2022 er 30 bedrifter innen havbruks- og sjømatnæringen lokalisert i Havets Hus. I Havets Hus tilbyr Stiim sosiale nettverksarenaer som frokostseminar og ukentlig fredagskaffe, i tillegg til fysiske og digitale fagseminar.