Marked

Stiim skal arbeide for økt salg av teknologi, produkter og kompetanse fra klyngens medlemmer i både nasjonalt og internasjonale markeder.

Klyngens medlemmer har etablert et målrettet eksportrogram for sammen å gå ut i nye markeder. Programmet startet opp høsten 2021 og har deltakere fra klyngebedrifter som er i gang med eksport eller planlegger å gå i gang med eksport i løpet av de tre neste årene.

Stiim Aqua Cluster samarbeider med Innovasjon Norge, både gjennom utekontorene og plattformen The Explorer, og med andre aktuelle aktører for å bistå medlemmene i internasjonal markedssatsing og internasjonale prosjekter.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nye medlemmer og nyheter.