Det nordiske forsknings- og innovasjonsprogrammet for bæredyktig akvakultur skal gi støtte til mellom seks og åtte innovasjonsprosjekter, og hvert prosjekt kan få maksimum 10 millioner norske kroner. Det er Forskningsrådet som er den norske partneren i det nordiske finansieringsprogrammet.

Programmets overordnede mål er å generere ny viten om og løsninger på bæredyktig land- og havbasert lakseoppdrett i de nordiske landene. Programmet sikter også mot å promotere Responsible Research and Innovation (RRI) perspektiver innenfor bæredyktig akvakultur i nordisk kontekst, deriblant diversitet, inkludering, åpenhet og transparent.

I utlysningsteksten er disse fire områdene er utpekt som prioriterte:

  1. Akvakulturens mikrobiomsystemer
  2. Akvakulturens foringssystemer
  3. Bioteknologiske fremskritt
  4. Akvakulturens «big data», overvåknings- og kontrollsystemer

Akvakultur er en voksende industri på verdensplan som møter mange bærekraftsutfordringer, blant annet håndtering av spillvann og avfall, sykdomsrelaterte tap, utslipp av drivhusgasser og sosial aksept. Det er bakgrunnen for forsknings- og innovasjonsprogrammet.

Her finner du mer informasjon om programmet og link til søknadsportal.