Bak aksjeselskapet AquaNext AS står Stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) , Stavanger Forum AS, Blue Planet AS, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Validé. Sammen vil de styrke satsingen på ny havbruksteknologi gjennom å etablere en global utstilling og konferanse i Stavanger. 11.-13. juni 2024 er satt som datoer for første store arrangement.

Den nasjonale og globale satsingen på havbruksnæringen støttes opp ved at AquaNext 2024 tar en ledende rolle som konferanse- og utstillingsarena for ny teknologi og nye innovasjoner for bærekraftig vekst. Sigurd Vik er ansatt som daglig leder, og selskapets styreleder er Erlend Sødal.

Erlend Sødal har 25års erfaring innenfor havbruksnæring, blant annet som adm.dir. i Skretting, mener Stavanger-regionen har alle forutsetninger for å lage et unikt havbruksarrangement.

-Vi mener at dette arrangementet blir unikt ved at vi i sterk grad kobler utstilling og konferanse. Ikke minst ser vi mange fordeler med at AquaVision arrangeres parallelt, sier Sødal.

AquaNext vil vise det fremste av dagens og morgendagens teknologi og løsninger. Det er et sentralt, stort og praktisk utstillingssenter som passer for både store og små virksomheter.

Trine Danielsen, klyngeleder i Stiim Aqua Cluster.

Trine Danielsen, klyngeleder i Stiim Aqua Cluster sier:

– Stiim og Norsk Industri har de siste årene arrangert AquaNext-konferansen, nettopp fordi vi så et behov for innsikt og deling av erfaring rundt nye driftsløsninger, rammer og ny oppdrettsteknologi. 14. og 15. november 2023 blir det ny AquaNext-konferanse i regi av Stiim og Norsk Industri. Så går arrangementet over til å bli noe mer, gjennom etableringen av AquaNext AS som en egen organisasjon. AquaNext AS 2024 skal i tillegg til en innholdsrik konferanse organisere en teknologiutstilling som representerer det Norge er best på, nemlig HTH, lukket og semilukkede løsninger i sjø og nyeste teknologi for landbaserte anlegg. 

Konferansen arrangeres i Stavanger Forum, som er et av Norges største konferansesentere og utstillingsområde. Senteret tilbyr til sammen 25 møterom med kapasitet fra 10 til 1707 personer, og utstillingsområder på rundt 30 000 m2.

-AquaNext AS 2024 i internasjonale Stavanger vil være en fabelaktig møteplass for morgendagens oppdrettsaktører, sier Trine Danielsen.

Kart over utstillings- og konferanseområdet Stavanger Forum.