Stiims månedlige frokostseminarer gir klyngens mange og varierte medlemsbedrifter anledning til å presentere ny teknologi og prosjekter de arbeider med. Det er mulig å delta digitalt via Teams eller fysisk på Havets Hus i Stavanger. Seminarene varer en time, og vi serverer frokost til de deltakerne som velger å være med fysisk.

16. september er det Water Linked AS, Scale AQ og Solinova AS/Vitamar AS som står for presentasjonene.

Tid: 16. september kl. 07:30-08:30

Sted: Auditoriet i Havets Hus (Richard Johnsens gt. 4, Stavanger) og digitalt via Teams

Frokostseminarene er gratis og kun for medlemmer i Stiim-klyngen

Meld deg på frokostseminaret her

Water Linked

Dyr installasjon, vedlikehold og utvidelse av eksisterende overvåkingssystemer for oppdrettsanlegg er en av de største begrensende faktorene som hindrer oppdrettsanlegg i å bli smarte oppdrettsanlegg . Water Linked har derfor utviklet et trådløst sensorsystem med hydroakustisk teknologi som ikke krever regelmessig lading, men som fortsatt gir overvåking i sann tid.

-Tenk deg et system ditt daglige mannskap kan installere og utvide når det passer deg. Tenk plug-and-play. Tenk Internet of Things. Tenk fiskeoppdrett i morgen – i dag, sier CCO Aquaculture i Water Linked AS, Bjørn Sirnes. Han skal presentere bedriften på frokostseminaret 16. september.
Water Linked AS utvikler høyteknologisk undervannsutstyr for en rekke bransjer. Kjernetilbudet er hydroakustikk; trådløs kommunikasjon under vann. Siden oppstart i 2013 har vi håndtert noen av de største utfordringene innen marine næringer ved å innovere og utvikle banebrytende teknologier.

Kundelisten inkluderer blant annet MIT, US Navy og NASA. Å utvikle fremtidssikker, robust teknologi som er spesialbygd for de tøffe og varierende forholdene som oppstår under vannoverflaten, har blitt et varemerke for selskapet.

Scale AQ

Scale AQ er et selskap med omlag 900 ansatte som leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Selskapet leverer en rekke tjenester og produkter både til sjøbasert- og landbasert oppdrett, de tilbyr serviceavtaler og software til havbruksnæringen.

Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. Pål Herstad er Director Digital Product Management i Scale AQ vil fortelle om selskapets satsing på høyteknologiske løsninger for moderne havbruk.

God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover. Selskapets programvareprodukter kommuniserer via åpne API-er, noe som gir oppdrettere muligheten til å integrere selskapets løsninger i et sømløst miljø med andre systemer.

Solinova/Vitamar

Knut Solberg er den tredje som skal presentere på frokostseminaret 16. september. Erfaringer fra Stadionbassenget, stadig mer vekt på og interesse for miljø og utslipp, behovet for og kravet om god  fiskevelferd, betydningen av varige anlegg med gode  driftsforhold  er basis for Futurumbassenget utviklet av Vitamar og Solinova.

Futurumbassenget sikrer god fiskevelferd, avgjørende for bærekraftig oppdrett, og er et resultat av nært og godt samarbeid mellom biolog Bjørn Myrseth med lang oppdrettserfaring i Vitamar og ingeniørkunnskap hos Knut Solberg i Solinova.

Her kan du melde deg på frokostseminaret