I tillegg til innsikt i innovativ havbruksteknologi innen et bredt felt, fra fiskefór til e-læringsverktøy og nye oppdrettsanleggs-konstruksjoner, var det båttur der de rundt 100 konferansedeltakerne fikk se og gå ombord i verdenssensasjonen FishGLOBE i Lysefjorden.

Programmet for Stiim Aqua Cluster Technology Day var delt inn i en konferansedel på Radisson Atlantic Blu Hotel i Stavanger og en båttur til Lysefjorden.

På konferanseprogrammet var det ni ulike presentasjoner. Erlend Sødal fra Skretting startet med å fortelle om hvordan utviklingen av fór er med på å drive akvakultur-industrien fremover.

Alf Reidar Sandstad hadde med seg to presentasjoner til teknologidagen. Han presenterte både konseptene Aquatraz og Aquantum Leap. Dag Øyvind Meling presenterte Roxel Aquas Ocean Fish Farm, og Rolf Solberg fra Blue Farm tok også utgangspunktet i offshore fiskeoppdrett i sitt innlegg. Siste innleggsholder før lunsjpausen var Stein Åge Davidsen fra Seafarm Development. Han orienterte om Seafarm Pulse Guard og oppfordret andre selskap til å søke Horisont 2020-prosjektmidler til utvikling av ny teknologi.

Dag Øyvind Meling presenterte Roxel Aquas Ocean Fish Farm. (Foto: Kirsti K. Sømme)

Trine Danielsen presenterte BluePlanet Academys digitale læringsverktøy innen akvakultur med både film og eksempler fra det nettbaserte kursopplegget, og professor Ragnar Tveterås fra UiS fortalte om betydningen av innovasjon og ny teknologi for å få til vekst i havbruksnæringen.

Professor Ragnar Tveterås snakket om FNs bærekraftmål og bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen. (Foto: Kirsti K. Sømme)

Det lukkede fiskeoppdrettsanlegget FishGLOBE, bygget i polyetylen, var nok hovedattraksjonen på båtturen i etterkant av at den innendørs delen av konferanseprogrammet var over. Daglig leder, Tor Hellestøl, hadde på forhånd fortalt konferansedeltakerne om bakgrunnen for globen og hvordan den er konstruert.

Gründer Arne Berge (t.v.) stod for omvisningene inne i FishGLOBE. som er den aller første konstruksjonen av sitt slag. (Foto: Kirsti K. Sømme)

Etter båttur i finvær fra Stavanger til Skretting Lerang sitt forsøksanlegg, og omvisning der mens det pøsregnet ute, gikk turen til Lysefjordsenteret der Nina Willumsen Grieg fikk æren av å døpe FishGLOBE. Spenningen var stor da den store fjordcruisebåten Rygerprinsessen skulle legge til ved globen før dåpen, men alt gikk fint og sjampanjeflasken knuste som bestilt.

Nina Willumsen Grieg, Manager Business Development fra Grieg Seafood, fikk æren av å åpne FishGLOBE,

Flere passasjerer ble tatt ombord ved Lysefjordsenteret for en sightseeing på fjorden, før det var duket for middag i regi av Ryfylkekokken. I etterkant av middagen stod gründer Arne Berge fra FishGLOBE for omvisninger i anlegget.

Båtturen, både til og fra Lysefjorden, var en super nettverksarena for deltakerne. Her kunne gamle, nye og kommende Stiim-medlemmer prate oppdrettsteknologi, felles utfordringer og få gode idéer til videre samarbeid og satsing for innovasjon og vekst.

Tirsdag 20. august starter Aqua Nor. For mange av deltakerne ble nok Stiim Aqua Cluster Technology Day og FishGLOBE-åpningen en fin opptakt til den store messen i Trondheim.

Fra åpningen av FishGLOBE.