Utlysningen med frist 15. februar 2023 er på 12 millioner og tar sikte på implementering av FoU i bedrifter innenfor FHF sin PIB-ordning (Prosjekt I Bedrift). Utlysningen er til nye overvåkingsteknologier for økt fiskevelferd, effektivitet og bærekraft i norsk havbruksnæring. Utlysningen er rettet mot aktører i havbruksnæringen i nært samarbeid med teknologibedrifter. Om ønskelig kan også FoU-miljøer inngå i samarbeidet.

Mange bedrifter jobber med å sette sammen, teste og selge sensor-/overvåkingsenheter for vannmiljø, fiskeadferd, fiskevelferd, fôring med mer. Mange av bedriftene ønsker å komme videre med utvikling og realisering av potensialet for sine produkter. Det er i dag mange som samler inn data fra eksisterende sensorer, kameraovervåkning og lignende, men som ikke klarer å utnytte og tolke disse fullt ut. FHF mener det ligger et stort potensial i ubenyttede data og datarelasjoner som allerede samles inn med ulike «nye» teknologiske overvåkingsplattformer. Det er også sannsynlig at det ligger en gevinst i å få ulike plattformer og sensorer til å «snakke sammen» i større grad enn i dag.

Det er i dag få leverandør- eller havbruksbedrifter som har tatt tak i dette, primært av kapasitetshensyn. Mange opplever også utfordringer med å få finansiert solide dokumentasjonsforsøk i kommersiell skala for å synligjøre verdiskapingspotensialet og return- of-investment overfor oppdretterne. Det er bakgrunnen for at FHF nå iverksetter en satsing for å stimulere til teknologiutviklingen for å få miljø-, velferds- og lønnsomhetsforbedringer i næringen.

Målsettingen med FHFs satsing er nå primært utnyttelse av registreringer som allerede skjer med hjelp fra nye teknologier i samspill med eksisterende. Satsingen er en oppfølging av tidligere prosjekter som blant annet Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder.

Det tas sikte på finansiering av 2-4 PIB-prosjekt med varighet på 2-3 år fra oppstart. Prosjektet skal planlegges og gjennomføres med mål om at resultater skal tas i bruk i næringen i løpet av prosjektperioden. Prosjektet skal gjennomføres i forpliktende samarbeid med en eller flere oppdrettsbedrifter. Alle resultater skal være åpent tilgjengelige umiddelbart etter prosjektslutt.

Les mer om utlysningen her