Webinaret «Aquaculture Science meets Industry» ble arrangert 4. desember av UiS og Stiim Aqua Cluster.

Se hele webinaret i opptak her: 

I webinaret ble det satt søkelys på forskningsaktivitetene innen akvakultur som i dag pågår ved UiS og NORCE.

Professor Ragnar Tveterås ved UiS trakk fram noen utfordringer innen akvakultur der det er nødvendig med samarbeid mellom industri og forskning. Tveterås og professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI la nylig la fram rapporten «Verdiskaping og veikart for havbruk til havs» på et annet seminar i regi av Stiim og Norsk Industri.

I tillegg ble det gitt spennende eksempler på samarbeid mellom Stiim-bedrifter og forskningsmiljø. Norwegian Lobster Farm, Roxel Aqua og FishGLOBE var de tre bedriftene som presenterte sine erfaringer rundt samarbeid med forskningsmiljøet.