Konsekvenser og nye muligheter var tema for Næringsforeningen i Stavanger sin aktualitetssending mandag 30. mars, der Atle Eide var en av gjestene i studio.

Som styreleder i SalMar og seniorpartner i HitecVision, understreket Eide betydningen av å ha fokus på hvordan en kan få folk i arbeid i dagens vanskelige situasjon.

– Det er en uoversiktlig og veldig krevende situasjon. Oljenæringen har fått en dobbel smell der korona rammer umiddelbart, i tillegg til at vi har effekten av lav oljepris. Det rammer også leverandørindustrien der mange har underleverandører og kunder i andre land. Det er en krevende hverdag der alt handler om kostnadskutt og likviditet, sa Eide.

Han har likevel god tro på at næringslivet i Rogaland skal komme seg igjennom krisen.

– Det er viktig nå å se på hva vi kan gjøre for å opprettholde aktiviteten i bedriftene, og myndighetene tilfører nødhjelp. Vi må se på hvordan vi kan få folk i arbeid, vi må legge bak oss korona og ikke utsette nye prosjekter, sa han og lanserte forslag om at bedrifter kan få statlige tilskudd til å igangsette nye utviklingsprosjekter for å holde folk i arbeid i stedet for at støtten går til dem som har mistet jobben.

Eide trakk videre fram oppdrettsnæringen som den nye vekstbransjen, som kan øke fra 40.000 årsverk til 170.000 årsverk den neste 10-15-årsperioden. Mange av de menneskene som vil få jobb i utviklingen av norsk havbruksnæring er i dag ingeniører, verftsarbeidere og andre som i dag er tilknyttet olje- og gassnæringen.

– Oppdrettsnæringen er i en veldig annerledes situasjon enn olje- og gassektoren, sa Eide og pekte på at oppdrettsnæringen har hatt noen gode år og opparbeidet kapital.

Han tror mye av veksten fremover vil være drevet av utbyggingen av offshore havbruk, der det allerede ligger store investeringsplaner som umiddelbart vil skape arbeidsplasser.

Eide advarte imidlertid mot forslaget til økt beskatning av havbruksnæringen, som nå ligger på Stortinget, fordi det legger en demper på investeringsviljen i næringen:

– Det er viktig å få lagt den saken død så en får igangsatt disse store prosjektene.

Næringsforeningen sine sendinger går live hverdager klokken 09:00. Nye og tidligere sendinger kan du se på Næringsforeningens hjemmeside.