Når råvarer og energi er dyrere enn tidligere og lånerenten går opp, da er det smart å ha kontroll på kostnadene gjennom god drift i oppdrettsselskaper.

Onsdag 7. september arrangerer vi et nytt Stiim digitalt miniseminar «»Få kontroll på kostnadene» med fokus på ulike deler av produksjonen. Vi har fått med oss to forskere, seksjonsleder Ingunn Sommerset og Cecilie Sviland Walde, fra Veterinærinstituttet som har spisskompetanse på verdien av biosikkerhet og lakselus og tap av tilvekst ved avlusning. Sigurd Kilane fra Grieg Seafood vil snakke om erfaringene så langt når det gjelder storsmolt og verdien av kortere produksjonstid i sjø. Vi får også med et innlegg fra Svein Angell i Skretting om fiskefôr og verdien av optimal fôrfaktor.

Stiim digitalt miniseminar er gratis for medlemmer i Stiim Aqua Cluster. Ikke-medlemmer betaler kr. 300 ved påmelding.

Klikk her for å melde deg på miniseminaret

Miniseminaret varer fra kl. 09:00-10:10 og foregår i Microsoft Teams. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

«Få kontroll på kostnadene» – 7. september kl. 09:00-10:10 i Microsoft Teams

Program

09:00-09:05         Velkommen 

09:05-09:20         Fiskefôr og verdien av optimal fôrfaktor, Svein Angell, Skretting

09:20-09:35         Lakselus og tap av tilvekst ved avlusning, Cecilie Sviland Walde, Veterinærinstituttet

09:35-09:50         Verdien av økt biosikkerhet, Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet

09:50-10:05         Verdien av kortere produksjonstid i sjø, Sigurd Kilane, Grieg Seafood

10:05-10:10         Takk for i dag!

Meld deg på Stiim digitalt miniseminar her