Hva skjer med dyrevelferden når oppdrettslaks flyttes langt til havs der strømmene kan være mye sterkere enn langs kysten? Og kan vi få til en varsling når skadelige alger blomstrer opp i store mengder slik som i fjor? Svarene får du på nettmøte fredag 17. april kl 10.

Nettmøtet strømmes på denne siden hos Havforskningsinstituttet, og det blir mulig å sende inn spørsmål.

Stiim har lenge ønsket et slikt møte, og nå har instituttet fått noen av sine fremste forskere til å informere om temaene og pågående aktiviteter.

I første del av møtet går Frode Oppedal inn på temaet sterke havstrømmer og hvordan det kan skape utfordringer for oppdrettslaks og rensefisk. Han presenterer også forskningsresultater som viser hvordan dyrevelferden kan bli påvirket.

Lars Johan Naustvoll legger deretter fram status for overvåknings- og varslingssystemet for å oppdage algeoppblomstring. Slike oppblomstringer skjer ikke årlig, men det er viktig å ha et bevisst forhold til overvåkning og varsling.

Program for nettmøte 17. april kl. 10-:12
10.00-10.30: Frode Oppedal presenterer hvor mye strøm laks og rensefisk tåler
10.30-10.45: svar på innsendte spørsmål
10.45-11.15: Lars Johan Naustvoll presenterer overvåkning og varsling av giftige alger
11.15-11.30: svar på innsendte spørsmål
11.30-12.00: Avsluttende spørsmålsrunde for begge foredragene

Bli med i møtet her: https://www.hi.no/hi/om-oss/arrangementer/nettmote-havbruk-algeoppblomstring