BluePlanet Academy på havets Hus i Stavanger produserer kurs i akvakultur og fiskehelse for norsk lakseoppdrett, men også for andre arter som tilapia og catfish. I stadig flere afrikanske land tas de digitale kursene for «best practice» i bruk av oppdrettere. Nylig ble Kenyas beste oppdretter kåret i konkurransen Best Fish Farmer Competition. Nils Fredrik Vestvik fra BluePlanet Academy var en av deltakerne i juryen som plukket ut de fem finalistene. Nederst i saken kan du se opptaket fra finalen – spoler du litt kan du høre de fem fantastiske historiene til finalistene, som sørger for mat og arbeidsplasser i sine landsbyer.

NIls Fredrik Vestvik har besøkt oppdretterne i Afrika mange ganger i forbindelse med utviklingen av nye kurs. Nå har han vært med på å kåre Kenyas beste oppdretter i 2024. (Foto: BluePlanet Academy)
Hezron Oyanda driver Rabisa Farm og vant konkurransen Best Fish Farmer Competition 2024.

Konkurransen hadde både en kategori for «Best Aquaculture Student» og Best Fish Farmer 2024. Valentine Otieno Owino fikk førsteplassen blant studentene, mens Hezron Oyanda vant Best Fish Farmer 2024. Du kan lese mer om Rabisa Farms i denne artikkelen i den kenyanske avisen People Daily.

Deltakerne i konkurransen har brukt BluePlanet Academy (som i Kenya kalles Aquaculture Academy) sitt opplæringsmateriell. Finalistene kom fra ulike deler av Kenya og var samlet på akvakulturkonferanse i regi av Larive International, Lattice, og Tunga Nutrition. På konferansen ble det også fokusert på behovet for ulik kompetanse og kunnskap i akvakulturnæringen i Kenya.

Blant finalistene var det en oppdretter med anlegg i den store innsjøen Lake Victoria. En annen innovativ oppdretter startet i det små med med vertikalt RAS-anlegg på 5 x 10 meter. Den tredje satser på sirkulærøkonomi og økologisk drift der gjødsel fra fiskeoppdrettet benyttes i dyrkingen av frukt og grønnsaker. Det var også med en dame som styrker kvinners posisjon ved å gi dem kompetanse og arbeid i havbruksnæringen. Vinneren, Hezron Oyanda, har gjennom mange år bygget opp Rabisa Farm. Han har også hjulpet andre med å starte opp med akvakultur gjennom å dele kunnskap og selge tilapia-yngel.