Når kveldene blir mørke og dagene kortere, er det hyggelig med et høsttreff som både byr på faglig påfyll og muligheten til å utvide eget nettverk i næringen. Stiim Aqua Pub er gratis, og deltakerne kjøper selv det de ønsker å drikke. Sett av et par timer rett etter jobb til å få nyttig informasjon og treffe kjekke folk i en uformell setting.

Torsdag 19. oktober kl. 17-19 inviterer vi til Stiim Aqua Pub i andre etasje på Cardinal Pub i Stavanger. Cardinal Pub har adresse Skagen 21 i Stavanger.

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

Fra og med 4. desember i år gjelder EU-kravene til Best Available Techniques – BAT – for utslippsteknologi knyttet til ulike industrigrener. Norske fiskeslakterier, fiskeforedlingsindustri og andre næringsmiddelbedrifter med påslipp til kommunalt nett omfattes av regelverket. På Stiim Aqua Pub 19. oktober vil Norconsult gi oss mer kunnskap om EUs BAT-krav, som også gjelder her i Norge.

Torbjørn Munkejord Pedersen, seniorrådgiver i Norconsult innenfor VA og akvakultur. Han vil fortelle om erfaringer fra BAT-AEL rapporter som Norconsult har gjennomført for norske lakseslakterier i innspurten til den store fristen i desember. Han ser også på eventuell overføringsverdi til andre utslipp fra akvakultur. Hva kan forventes i fremtiden mht. utslippskrav fra settefisk og landbasert? I presentasjonen stiller Torbjørn Munkejord også spørsmål ved hvordan utslipp fra akvakultur ses på fra de som står på utsiden av næringen.

Torbjørn Munkejord Pedersen er utdannet miljø- og havbruksingeniør ved Høgskolen i Bergen i 2006. Han gikk videre på profesjonsstudium i fiskehelse ved UiB med uteksaminering i 2009. Han startet sin arbeidskarriere som VA-ingeniør i Haugesund kommune og har senere jobbet 5 år i FoMAS-Fiskehelse og Miljø som utøvende fiskehelsebiolog for oppdrettsnæringen på Vestlandet. Siste arbeidserfaring var også i Haugesund kommune før han begynte i Norconsult.

Kveldens andre presentasjon er det Renate Kvingedal, Aqua Nutrition R&D Manager i Cargill CQN som står for. Hun har ansvar for alle forskerne innenfor akva i Cargill og vil fortelle mer om selskapet og ulike forskningsområder.

Renate Kvingedal har doktorgrad I Akvakultur fra James Cook Universitet og mer enn 12 års erfaring fra fôr industrien med søkelys på forskning og utvikling. Hun jobbet et par år ved NORCE som leder for Industriell Bioteknologi gruppen før veien gikk tilbake til Cargill