– Vi har allerede hatt flere prosjekter med Stiim Aqua Clusters medlemmer, og det jobbes med akvakultur på tvers av avdelingene her i NORCE. Flere bedrifter er også her og validerer teknologien sin, for eksempel for å rense nøter eller bekjempe lakselus. Det er noe vi ønsker å gjøre mer. I tillegg har vi en viktig satsing på sensorutvikling og sanntidsovervåking av maritimt miljø. Vi har biologikunnskapen og testfasilitetene klar, forteller Fiona Provan. Hun leder gruppen, som er basert i Mekjarvik i Randaberg.

Fiona Provan leder NORCE sin gruppe for marin økologi basert i Mekjarvik i Randaberg.

NORCE har i samarbeid med UiS og Stiim søkt om forsøkstillatelse for å kunne holde fisk og drive forsøk i sjø. I dag har NORCE innendørs forsøkshall, med tillatelser til å holde ulike arter, og laboratorier i Mekjarvik.

– Det er særlig med tanke på at vi ønsker å holde fisk i sjø og drive forsøk, særlig med tanke på å validere teknologi. Målet er at ny teknologi skal føre til en forbedring i forhold til miljø og fiskevelferd, sier Provan.

NORCE leder en rekke større prosjekter og senter knyttet til bærekraftig havbruk og fórproduksjon. Forskning kan bidra til å løse utfordringer både i forhold til ytre miljø , fór og fórressurser, fiskebiologi og velferd og sosioøkonomiske dimensjoner.

– Digitalisering er et sentralt verktøy som kan hjelpe oppdretterne med å ta beslutninger basert på store mengder data. Her har NORCE kompetanse på tvers av ulike avdelinger.

Gel klargjøres for analyse av DNA i prøver.

Lars Ebbeson ved NORCE sin gruppe for Fiskebiologi er vitenskapelig koordinator for et nytt EU-prosjet som heter IFishenCi. Prosjektet har fous på optimalisering av fóring av fisk og hvordan avfallsstrømmer kan brukes og tas inn i sirkulærproduksjon.

– iFishenCi kommer til å skape banebrytende innovasjoner innenfor tingenes internett og kunstig intelligens og gi sanntidstikgang til fóring av fisk, fiskevelferd, fiskeadferd og miljøet som omgir fiskene, sier Fiona Provan.

NORCE atser sterkt på forskning innen bærekraftig fórproduksjon, og i Bergen er det fokus på mikroalger som fórressurs. Det er etablert en nasjonal Alge Pilot på Mongstad, mens det i Stavanger etableres et nasjonalt bioteknologisenter der hovedfokuset er industriell fermentering. Denne satsingen ledes av NORCE sitt FoU-miljø innen industriell bioteknologi.

Postdoktor Andrea Bagi, klargjør LC-MS/MS instrumentet for analyse av protein sammensetningen i ulike miljø og vevsprøver.

Miljømessig bærekraft står sentralt når næringen ønsker å øke produksjonen, det er sentralt å generer mest mulig kunnskap knyttet til miljøeffekter av oppdrett, slik at både oppdretter og forvaltning kan fatte beslutninger på riktig grunnlag.. NORCE kartlegger blant annet de økologiske effektene av utslipp fra oppdrettsanlegg på sjøbunnen, med det som mål å finne ut hvor lang hvileperioden bør være mellom produksjonssyklusene i en lokalitet, slik informasjon er helt sentralt for næringen.

NORCE har en omfattende forskningsaktivitet knyttet til lakseproduksjon i lukkede anlegg og hvordan produksjonen kan optimaliseres, blant annet er de partner i KABIS prosjektet, med fokus styrking av undervisning og forskning knyttet til bærekraftig havbruk i regionen samt i SFI senteret Ctrl AQUA .

– I NORCE har en tverrfaglig kompetanse fra fiskebiologi til marin økologi, sensorutvikling og industriell bioteknologi. Vi kan også bistå i forhold til søknader om finansiering av prosjekter, sier Fiona Provan og oppfordrer flere Stiim-bedrifter til å ta kontakt.

Driftsingeniør Alan Le Tressoler viser koraller som studeres i ulike prosjekt knyttet til miljøeffekter av ulike menneskeskapte og naturlige stressfaktorer.