I samarbeid med Næringsforeningen og UiS startet Stiim Trainee opp høsten 2021. Gjennom traineeprogrammet får bedriftene profesjonell hjelp til å rekruttere topp kompetanse, og trainee-kandidatene deltar på Næringsforeningens og UiS sitt program. I tillegg arrangerer Stiim egne samlinger og nettverksaktiviteter slik at traineene får et godt innblikk i havbruksnæringen og kunnskap om klyngen.

De som tas inn i programmet er nyutdannede med bachelor- eller mastergrad og inntil tre års arbeidserfaring.

Har din bedrift behov for ny kompetanse vil Trainee Sørvest og Stiim Trainee hjelpe med rekrutteringsprosessen, gi den nyansatte et faglig utviklende program over ett år og et nettverk både i regionens næringsliv og havbruksnæringen spesielt. Oppstart er høsten 2022, men det er også mulig å avtale tidligere oppstart for den ansatte selv om trainee-programmet starter først til høsten.

19. oktober arrangerer vi i Stiim informasjonsmøte der du får vite mer om traineeordningen. På møtet deltar både prosjektleder for Trainee Sørvest, Kristine Berg Marhaug og Christin Møller fra Personalhuset som kan fortelle om rekrutteringsprosessen.

Tid: 19. oktober kl. 10:00-11:00

Sted: Møterom Samhandling i Havets Hus, Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger

Meld deg på informasjonsmøtet ved å sende en e-post til kirsti.somme@blueplanet.no

AGENDA:

10:00-10:05       Velkommen ved Stiim

10:05-10:30       Presentasjon av Trainee Sørvest v. prosjektleder Kristine Berg Marhaug, Næringsforeningen

10:30-10:40       Presentasjon av Stiim Trainee v. Kirsti K. Sømme fra Stiim

10:40-10:50       Hvordan foregår rekrutteringsprosessen v. Christin Møller fra Personalhuset

10:50.11:00       Tid til spørsmål

Programmet Trainee Sørvest og Stiim Trainee gir bedrifter innen havbruksnæringen i Rogaland en mulighet til å sikre seg de beste kandidatene fra universiteter og høyskoler. Personalhuset hjelper til med rekrutteringen, mens Næringsforeningen og Universitetet i Stavanger står for programmet. I tillegg kommer Stiim Trainee programmets egne samlinger.

Bedriftene får velge blant de mest kompetente kandidatene fra landets ledende universitet og høyskoler, og søkertallene til traineestillingene er høye. Rekrutteringsfirmaet kartlegger og velger ut aktuelle kandidater, men bedriften tar selv en avgjørelse i forhold til hvilken kandidat de ønsker. Erfaringen fra i år er at stillingene innen havbruk er svært ettertraktet og får mange godt kvalifiserte søkere. AKVA group fikk for eksempel over 50 søkere til sin traineestilling innen RAS.

Trainee-ansettelsen gjelder for ett år, men erfaringsvis ønsker bedriften ofte å tilby fast ansettelse etter at trainee-perioden er over.

Er du interessert i mer informasjon om Stiim Trainee?

Kontakt prosjektleder Kristine Berg Marhaug i Næringsforeningen for mer informasjon og meld deg på informasjonsmøtet 19. oktober kl. 10:00-11:00 i Havets Hus ved å sende en e-post til kirsti.somme@blueplanet.no

Fire Stiim Trainee-kandidater er med på Næringsforeningens og UiS Trainee Sørvest program i år. Fra venstre Maren Aarthun, Magnus Ree, Jama Ali og Nora Holmen Krag. Høsten 2022 er målet å få enda flere Stiim-bedrifter til å benytte seg av programmet.