På konferansen Havbruk til havs møtes ekspertisen fra havbruksnæringen, industri, forskningsmiljø og politikk til felles mønstring med fokus på vekstpotensialet i havnæringene.

Fiskeriminister Od Emil Ingebrigtsen. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, Atle Eide fra SalMar, Inge Berg fra Norlaks , Knut Nesse fra AKVA Group og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri er noen av dem som allerede har bekreftet at de stiller på konferansen som Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri arrangerer i Stavanger. Andre bekreftede deltakere er Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun, Henrik Hannus fra Aker Solutions, og leder for Stortingets Næringskomité, Geir Pollestad. Programmet er fortsatt under utarbeidelse, og flere navn vil komme, men det er allerede mulig å melde seg på konferansen.

På konferansen vil professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI og professor Ragnar Tveterås fra UiS legge fram en en ny rapport som synliggjør vekstpotensialet innen havbruk til havs.

Klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

– På konferansen møtes aktører fra havbruksnæringen, industri, politikere og forskere, alle med et ønske om at vi sammen får til et teknologiløft for havbruksnasjonen Norge, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Havbruk til havs representerer store muligheter både for havbruksnæringen og for norsk industri.

– Vi må ikke tape muligheten for å utvikle en ny, stor næring i Norge. Norge er allerede i førersetet både om vi ser på oljenæringen og den maritime næringen. Det vil utvilsomt skje en utvikling av teknologi for havbruk i eksponerte lokaliteter, og her gjelder det om å være på ballen. Vi vil at norsk teknologi skal bli den internasjonale standarden. Det handler om å bygge kompetanse og sikre arbeidsplasser, sier Stål Heggelund i Norsk Industri.

Konferansen arrangeres av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri i samarbeid med Næringsforeningen, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger og Blue Planet.

Se vår konferanseside for mer informasjon og link for påmelding.