Konferansen Havbruk til havs er utsatt til 2021

UTSATT – Havbruk til havs

TID: 17. – 18. november 2020 UTSATT

Den nasjonale konferansen Havbruk til havs som var planlagt 17. og 18. november 2020, i Stavanger blir flyttet til 2021 .

Dessverre måtte vi avlyse konferansen i november 2020 på grunn av Covid-19 smittesituasjonen , samt retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter.

Stiim, Norsk Industri og de andre samarbeidspartnerne ser frem til å arrangere konferansen så snart smittesituasjonen gjør det forsvarlig å kunne gjennomføre arrangementet slik at det både blir trygt og trivelig for alle. Vi håper det blir mulig å gjennomføre konferansen i 2021.

Ny tid for konferansen kunngjøres så snart datoer er satt.

Konferansen arrangeres av