Havbruk til havs

Havbruk til havs

TID: 17. – 18. november

STED: Stavanger – Radisson Blu Atlantic Hotel

PRIS: 2300,- kr for medlemmer i Stiim og 2950,- for ikke-medlemmer (eks. mva)

Prisene inkluderer deltakelse på konferansen 17. og 18. november, lunsj begge dagene og nettverksmiddag 17. november. Konferansen avsluttes med lunsj på dag to.

Registrer din påmelding her

Er du forhindret fra å delta fysisk? Klikk her for å bestille livestreaming av konferansen.

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruk til havs. Vi har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi.

En satsing på eksponert havbruk åpner nye arealer for bærekraftig matproduksjon, gir vekstmuligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser. 

Næringslivet har ambisjoner og vilje til kompetanseoverføring, og verdiskapningspotensialet er stort. 

På Blue Planet Conference møtes ekspertisen fra havbruksnæringen, industri, forskningsmiljø og politikk til felles mønstring med fokus på vekstpotensialet i havnæringene. Vi får også lagt fram en helt ny forskningsrapport som synliggjør vekstpotensialet innen havbruk til havs

Konferanseprogram 17. november 2020

Konferansier: Solveig van Nes

09:30-10:00 Registrering og kaffe

Velkommen

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Kari Nessa Nordtun er politiker for Arbeiderpartiet i Stavanger. Nordtun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har vært folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Etter endt studium har hun arbeidet som  advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co og  advokatfirmaet Elden DA.

Ny rapport – Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs

Ragnar Tveterås, professor ved UiS

Ragnar Tveterås har forsket på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat- og energisektoren.

Torger Reve, professor ved Handelshøgskolen BI

Torger Reve  er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved BI, der han var rektor fra 1997 til 2005. Han har også vært professor ved Norges Handelshøyskole og administrerende direktør ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Rammevilkår for utvikling av havbruk til havs

Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister (H)

Odd Emil Ingebrigtsen ble utnevnt til fiskeri- og sjømatminister 13. mars 2020. Han kom fra stillingen som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Før det var han administrerende direktør i energiselskapet Indre Salten Energi AS.

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

Den industrielle verdikjeden muliggjør havbruk til havs

Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør i Norsk Industri

Stein Lier-Hansen er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen. Han er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri.

Omstillingskraft i norsk næringsliv

Geir Pollestad, leder for Stortingets Næringskomité

Geir Pollestad har vært fast representant for Senterpartiet på Stortinget siden 2013. Han har ledet Næringskomitéen i to perioder og har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Han er utdannet økonom fra Høgskolen i Stavanger og har juridisk embetseksamen fra UiB.

11:40-12:40 LUNSJ

Ambisjoner for vekst i havrommet

Atle Eide,  styreleder i SalMar og styremedlem i Kverva

Eide er senior partner i HitecVision. Han har vært konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eide har vært konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i en rekke selskaper.

Arealtilgang og gode industrielle rammevilkår for eksponert oppdrett

Inge Berg, gründer og hovedeier i Nordlaks

Inge Berg har i dag har rollen som direktør for strategi- og prosjektutvikling i Nordlaks. Sommeren 2020 mottok Nordlaks sin hittil største investering; havfarmen «Jostein Albert» på lokaliteten utenfor Hadsel. På tidspunktet når konferansen går av stabelen vil den første produksjonssyklusen i havfarmen være underveis.

Bærekraftige forråvarer for vekst i havbruksnæringen

Therese Log Bergjord, administrerende direktør i Skretting Global Salmon

Therese Log Bergjord har siden 2017 vært administrerende direktør i Skretting AS og medlem av Nutreco Executive Committee. Hun har tidligere vært nordisk direktør i Compass Group.

Differensiering av nye forretningsområder

John Egil Stangeland, Konsernsjef NorSea Group og styremedlem i CCB Energy Holding

John E. Stangeland er konsernsjef for Norges største offshore supply-selskap, NorSea, hvor det i tillegg satses stort på hydrogen, offshore havvind og havbruk. Stangeland har 30 års erfaring fra norsk leverandørindustri og maritim næring.

14:20-14:40 PAUSE

Teknologi- og kompetanseoverføring mellom havnæringene

Henrik Hannus, Aker Solutions

Henrik Hannus er leder for havnæring i Aker Solutions. Han har arbeidet i 30 år med flytende oljeplattformer, i roller fra mariningeniør til direktør.

Juridiske problemstillinger rundt fremtidig rammeverk

Grunde Bruland,  Wikborg Rein

Grunde Bruland er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Martin H. Bryde, Wikborg Rein

Martin H. Bryde jobber som advokatfullmektig ved Wikborg Reins kontor i Bergen, og er tilknyttet kompetansegruppen for fiskeri og havbruk.

Foto: Helge Hansen / Erik Burås

Solveig van Nes

Solveig van Nes er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

Solveig van Nes avslutter


Konferanseprogram 18. november

08:30-09:00 Registrering og kaffe

Hvordan koordinere aktiviteter i havrommet?

Anne B. Osland, seksjonssjef  kyst og havbruksavdelingen

AnneB. Osland er samfunnsviter fra UiB og har jobbet i havbruksforvaltningen i mer enn 30 år. Tildelingsseksjonen har hovedansvaret for direktoratets arbeid med utviklingstillatelsene og Havbruk til havs. Seksjonen har også ansvar for tildeling av tillatelser til særlige formål (forskning, stamfisk, visning, undervisning, slaktemerder). Havbruksfondet og er klageinstans for fylkeskommunenes lokaliseringsvedtak.

Mulige biologiske konsekvenser for oppdrettslaks ved eksponert oppdrett

Innleder TBA

 

10:10-10:30 PAUSE

Erfaringer fra to produksjonssykluser på Ocean Farm 1

Olav-Andreas Ervik, CEO SalMar Ocean AS

Olav-Andreas Ervik har over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien og har siden 2012 vært ansatt i SalMar. Før han i november i fjor tiltrådte som CEO i SalMar Ocean, var han konsernsjef i SalMar ASA i 1,5 år før det 4 år som konserndirektør for oppdrett (2014 – 2018), og startet SalMar -karrieren som daglig leder for SalMar Farming i 2012. Han har i tillegg hatt lederstillinger i Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Ervik startet sin karriere som røkter i 1995 og har gjennom det også erfaring fra praktisk oppdrett

Eksportmuligheter i leverandørindustrien

Yngve Askeland, Daglig leder i Aqua Knowledge AS og Head of innovation i Mørenot Aquaculture AS

Yngve Askeland har 25 års erfaring fra Norsk og internasjonal havbruksnæring, de siste 5 år som daglig leder i Aqua Knowledge AS der hovedaktiviteten er rettet mot produkt og tjenester til offshore havbruk.

Utvikling av neste generasjon havfarm

Jan Vatsvåg, CEO MariCulture

Jan Vatsvåg har vært hovedeier og daglig leder i Global Maritime konsernet i en periode på over 20 år, hvor aktivitetene i hovedsak har vært rettet mot prosjektering innenfor olje-, skipsindustrien og senere havbruksindustrien. Han har vært med på å prosjektere den første havfarmen, OF1, til SalMar Ocean og er i dag daglig leder i MariCulture, som har fått utviklingstillatelser til å utvikle det første havmerden for bruk i åpent hav.

11:50-12:50 LUNSJ

Konferansen arrangeres av