Konferansen Havbruk til havs er utsatt til 2021

UTSATT – Havbruk til havs

TID: 17. – 18. november UTSATT

Webinar 7. desember kl. 12:00-14:00

7. desember arrangerer vi webinar der rapporten «Verdiskapingspotensialet og veikart for havbruk til havs» presenteres.

Les mer og se programmet for webinaret

Meld deg på webinaret her

Den nasjonale konferansen Havbruk til havs som var planlagt 17. og 18. november 2020, i Stavanger blir flyttet til 2021 .

Dessverre har vi måttet avlyse konferansen i november 2020 på grunn av Covid-19 smittesituasjonen , samt retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter.

Deltakere som var påmeldt til konferansen i november, har fått e-post med informasjon om at arrangementet i november er utsatt til våren.

Stiim, Norsk Industri og de andre samarbeidspartnerne ser frem til å arrangere konferansen våren 2021, så snart smittesituasjonen gjør det forsvarlig å kunne gjennomføre arrangementet slik at det både blir trygt og trivelig for alle.

Ny tid for konferansen i 2021 kunngjøres så snart datoene er satt.

Konferansen arrangeres av