Havbruk til havs

HAVBRUK TIL HAVS

TID: 17. – 18. november

STED: Stavanger – Radisson Blu Atlantic Hotel

Registrer din påmelding her

PRIS: 2300,- kr for medlemmer i Stiim og 2950,- for ikke-medlemmer (eks. mva)

Prisene inkluderer deltakelse på konferansen 17. og 18. november, lunsj begge dagene og nettverksmiddag 17. november. Konferansen avsluttes med lunsj på dag to.

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruk til havs. Vi har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi.

En satsing på eksponert havbruk åpner nye arealer for bærekraftig matproduksjon, gir vekstmuligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser. 

Næringslivet har ambisjoner og vilje til kompetanseoverføring, og verdiskapningspotensialet er stort. 

På konferansen Havbruk til havs møtes ekspertisen fra havbruksnæringen, industri, forskningsmiljø og politikk til felles mønstring med fokus på vekstpotensialet i havnæringene. Vi får også lagt fram en helt ny forskningsrapport som synliggjør vekstpotensialet innen havbruk til havs

Det endelige programmet kommer senere, men disse deltakerne er allerede bekreftet:

Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeri- og sjømatminister (H)

Odd Emil Ingebrigtsen ble utnevnt til fiskeri- og sjømatminister 13. mars 2020. Han kom fra stillingen som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Før det var han administrerende direktør i energiselskapet Indre Salten Energi AS.

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør i Norsk Industri

Stein Lier-Hansen er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen. Han er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri.

Inge Berg 

Gründer og hovedeier i Nordlaks

Inge Berg har i dag har rollen som direktør for strategi- og prosjektutvikling i Nordlaks. Sommeren 2020 mottok Nordlaks sin hittil største investering; havfarmen «Jostein Albert» på lokaliteten utenfor Hadsel. På tidspunktet når konferansen går av stabelen vil den første produksjonssyklusen i havfarmen være underveis.

Atle Eide

Styreleder i SalMar og styremedlem i Kverva

Eide er senior partner i HitecVision. Han har vært konsernsjef i Marine Harvest ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eide har vært konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i en rekke selskaper.

Knut Nesse

Konsernsjef i AKVA Group

Knut Nesse overtok i november 2019 topplederjobben i AKVA Group. Han har tidligere vært toppsjef for det internasjonale fórselskapet Nutreco i seks år, og før det var han administrerende direktør i Skretting AS.

Therese Log Bergjord

Administrerende direktør i Skretting Global Salmon

Therese Log Bergjord har siden 2017 vært administrerende direktør i Skretting AS og medlem av Nutreco Executive Committee. Hun har tidligere vært nordisk direktør i Compass Group.

Geir Pollestad

Leder Stortingets Næringskomité

Geir Pollestad har vært fast representant for Senterpartiet på Stortinget siden 2013. Han har ledet Næringskomitéen i to perioder og har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Han er utdannet økonom fra Høgskolen i Stavanger og har juridisk embetseksamen fra UiB.

Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Stavanger

Kari Nessa Nordtun er politiker for Arbeiderpartiet i Stavanger. Nordtun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har vært folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Etter endt studium har hun arbeidet som  advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co og  advokatfirmaet Elden DA.

Torger Reve

Professor ved Handelshøgskolen BI

Torger Reve  er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved BI, der han var rektor fra 1997 til 2005. Han har også vært professor ved Norges Handelshøyskole og administrerende direktør ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Henrik Hannus

VP Ocean Economy, Aker Solutions

Henrik Hannus er leder for havnæring i Aker Solutions. Han har arbeidet i 30 år med flytende oljeplattformer, i roller fra mariningeniør til direktør.

Ragnar Tveterås

Professor ved UiS

Ragnar Tveterås har forsket på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat- og energisektoren.

Registrer din påmelding her

Konferansen arrangeres av