Konferanse 2023

Stavanger 14. og 15. november 2023

Norge er og skal bli verdensledende på havbruksteknologi for bærekraftig vekst. I november 2022 arrangerte Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB, AquaNext-konferansen. Konferansen samlet over 350 deltakere. I 2023 setter vi igjen ny havbruksteknologi på kartet med en stor konferanse i Stavanger.

Sett av 14. og 15. november 2023 til konferanse om ny havbruksteknologi i Stavanger

Se programmet her

Vi lover to dager med nyttig og spennende faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står i fokus.

Konferansen koster kr. 4300 (eks mva) for medlemmer i Stiim Aqua Cluster og 5500 (eks mva) for deltakere som ikke er ansatt i klyngens medlemsbedrifter. Studentpris er kr. 2000 (eks mva). Prisen inkluderer konferanseprogrammet begge dager, pluss lunsj og festmiddag 14. november og lunsj 15. november. Arrangementet avsluttes med lunsj 15. november kl. 13-14.

Meld deg på konferansen her

Påmeldingsfristen er satt til 1. november.

Programmet er under utarbeidelse og det endelige programmet vil være klart over sommeren – nedenfor kan du se noen av de bekreftede foredragsholderne. Vi gleder oss til å se deg i Stavanger i november! Klikk her for å få svar på ofte stilte spørsmål om påmelding, arrangement og program for AquaNext.

Konferansier: Solveig van Nes

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er konferansier på AquaNext. Hun er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister

Bjørnar Selnes Skjæran kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019 og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti. Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015 og var ordfører i en periode. Han  ble valgt inn som  representant for Nordland Arbeiderparti for stortingsperioden 2021-2025.

Aino Olaisen, Nova Sea

Aino Olaisen er i dag daglig leder og medeier i investeringsselskapet Vigner Olaisen, styremedlem i og eier av Nova Sea og Lovundfjellet Holding. Olaisen vokste opp i et gründerhjem hvor foreldrene la grunnlag for og skapte det som i dag er oppdrettsselskapet Nova Sea. Samfunnsbygging og laks er noe som alltid har vært viktig for Aino.

Olav-Andreas Ervik, Utror

Olav-Andreas Ervik  er daglig leder i Utror, og tidligere administrerende direktør i SalMar og senere SalMar Aker Ocean. Ervik har over 25 års erfaring fra oppdrettsindustrien gjennom lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Han startet sin karriere som røkter i 1994 og har siden den gang «gått gradene» i havbruksnæringen. Selskapet Utrors ambisjon er å ta en ledende rolle i utviklingen av neste generasjons havbruksnæring til havs, og bli en ledende operatør av havbruksinstallasjoner på norsk sokkel.

Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein

Grunde Bruland (t.v.) er partner i Wikborg Rein, og leder for Fiskeri- og havbruksavdelingen i advokatfirmaet. Martin H. Bryde (t.h.) er senioradvokat samme sted. De er spesialister på fiskeri- og havbruksrett, og bistår klienter innenfor sjømatnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

(Foto: Thor Brødreskift)

Trine Sæther Romuld, SalMar Aker Ocean

Trine Sæther Romuld er CFO i SalMar Aker Ocean AS, og kommer fra stillingen som CFO & COO i SalMar ASA. Romuld har erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice (inkludert rigg bransjen), konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap og med ulike eierstrukturer. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap innenfor sjømat, oljeservice og finans.  Romuld er statsautorisert revisor (NHH). Romuld er styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank og leder av revisjonsutvalget.

Bård Misund, Universitetet i Stavanger

Bård Misund jobber som professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper. Han er utdannet havbruksbiolog fra Norges Fiskerihøgskole, finansøkonom fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS. Han har jobbet nesten 9 år i Equinor i tillegg til noen år i fiskeindustri. Han forsker for øyeblikket på kostnadsutviklingen i havbruk.

Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet

Marius Dalen er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementets havbruksavdeling og tilknyttet  seksjon for havbrukspolitikk og økonomi. Han er prosjektleder for departementets pågående arbeid med etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs.

Astrid Buran Holan, Scale AQ

Astrid Buran Holan er Fagsjef Fiskevelferd for konsernet ScaleAQ. ScaleAQ leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Hennes hovedfokus er fiskevelferd inkludert optimal vannkvalitet og oppdrettsmiljø, samt biologiske risikovurderinger i henhold til gjeldende dyrevelferdslover og forskrifter. Hun bidrar til firmaets bærekraftstrategi, kommunikasjon og opplæring, og har i tillegg en stilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun har en doktorgrad fra NTNU innen miljøteknologi og landbasert oppdrett med resirkulering av vann (RAS), og en master i biologisk rensing av avløpsvann. Før hun startet i ScaleAQ, jobbet hun i flere år som forsker i Nofima.

Jelena Kolarevic, Nofima

Jelena Kolarevic har mastergrad i biologi fra Universitetet i Beograd i Serbia og PhD i biologi fra UiB. De seks siste årene har hun jobbet med RAS-system og også semilukkede og lukkede anlegg. Som forsker i Nofima har hun  blant annet forsket på vannkvalitet og fiskevelferd, miljø- og fiskeovervåkning og testing av utstyr i lukkede anlegg.

Ragnar Joenson, Nordic Aqua Partners

Runar Torarinsson, Landeldi

Jon-Ivar Hovd, SalMar

Leif Ydstebø, Tytlandsvik Aqua

Jelena Kolarevic, Nofima

Se bilder fra AquaNext 2022 i bildekarusellen under.

  • 8. og 9. november er sentrale aktører i norsk havbruksnæring samlet til konferansen AquaNext i Stavanger.

  • Du kan allerede nå merke av dagene 14. og 15. november 2023 i kalenderen din. Da blir det konferanse om havbruksteknologi i Stavanger.